10/12/2013, Poreč
Akcija Potpisujem

10/12/2013, Poreč
Akcija Potpisujem

Centar za građanske inicijative Poreč je na Trgu slobode u Poreču 10. prosinca 2013. povodom Međunarodnog dana ljudskih prava organizirao javnu akciju prikupljanja potpisa za ratifikaciju Konvenciju VE o sprječavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i obiteljskog nasilja.

Centar za građanske inicijative Poreč je na Trgu slobode u Poreču 10. prosinca 2013. povodom Međunarodnog dana ljudskih prava organizirao javnu akciju prikupljanja potpisa za ratifikaciju Konvenciju VE o sprječavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i obiteljskog nasilja.

SHARE:
Prev            Prev
CZR UBL NSRP Drutvo SOS telefon AC Sigurna enska kuca WAVE EWL
AKZ CGI Porec Domine Delfin Udruga Brod
Savet Evrope
 
CZR UBL NSRP Drutvo SOS telefon AC Sigurna enska kuca WAVE EWL AKZ CGI Porec Domine Delfin Udruga Brod Savet Evrope
 
Kampanju podržavaju:
EU    Ured za udruge RH
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Centra za žene žrtve rata - ROSA i ni na koji način ne odražava stavove Europske unije, Nacionalne zaklade za razvoj Civilnog društva i Ureda Vlade Republike Hrvatske za udruge.
Kampanju podržavaju:
EU    Ured za udruge RH
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Centra za žene žrtve rata - ROSA i ni na koji način ne odražava stavove Europske unije, Nacionalne zaklade za razvoj Civilnog društva i Ureda Vlade Republike Hrvatske za udruge.
Close
Close