06/06/2014, Zagreb
DANI OTVORENIH VRATA

06/06/2014, Zagreb
DANI OTVORENIH VRATA

Centar za žene žrtve rata – ROSA će u petak, 6.06.2014. imati dan otvorenih vrata kad će posjetiteljima prezentirati svoj rad i predstaviti svoje projekte i programe. Poseban naglasak biti će na prezentaciji aktivnosti usmjerenih na ratifikaciju Konvencije VE o suzbijanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji te kampanju Potpisujem!

Cilj Dana otvorenih vrata udruga koji organizira Ured Vlade Republike Hrvatske za udruge je građanima i široj javnosti približiti programe i projekte od interesa za opće dobro koje provode udruge u Hrvatskoj.

Centar za žene žrtve rata – ROSA će u petak, 6.06.2014. imati dan otvorenih vrata kad će posjetiteljima prezentirati svoj rad i predstaviti svoje projekte i programe. Poseban naglasak biti će na prezentaciji aktivnosti usmjerenih na ratifikaciju Konvencije VE o suzbijanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji te kampanju Potpisujem!

Cilj Dana otvorenih vrata udruga koji organizira Ured Vlade Republike Hrvatske za udruge je građanima i široj javnosti približiti programe i projekte od interesa za opće dobro koje provode udruge u Hrvatskoj.

SHARE:
Prev            Prev
CZR UBL NSRP Drutvo SOS telefon AC Sigurna enska kuca WAVE EWL
AKZ CGI Porec Domine Delfin Udruga Brod
Savet Evrope
 
CZR UBL NSRP Drutvo SOS telefon AC Sigurna enska kuca WAVE EWL AKZ CGI Porec Domine Delfin Udruga Brod Savet Evrope
 
Kampanju podržavaju:
EU    Ured za udruge RH
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Centra za žene žrtve rata - ROSA i ni na koji način ne odražava stavove Europske unije, Nacionalne zaklade za razvoj Civilnog društva i Ureda Vlade Republike Hrvatske za udruge.
Kampanju podržavaju:
EU    Ured za udruge RH
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Centra za žene žrtve rata - ROSA i ni na koji način ne odražava stavove Europske unije, Nacionalne zaklade za razvoj Civilnog društva i Ureda Vlade Republike Hrvatske za udruge.
Close
Close