13/6/2013 Pakrac
Sastanak

13/6/2013 Pakrac
Sastanak

Cilj sastanka:

Cilj sastanka je informiranje o provedbi projekta i građenje savezništva za lobiranje za ratifikaciju Konvencije te podršku u projektnim aktivnostima koje se odnose na zagovaranje.

Zaključci sastanka:

Na sastanku su bili prisutni predstavnici/e institucija, jedinice lokalne samouprave i županije, organizacija civilnog društva i medija. Razgovaralo se je o problemu rodno utemeljenog nasilja i važnosti podizanja svijesti u javnosti o ratifikaciji i implementaciji Konvencije čime će se podići razina zaštie žena I kvaliteta usluga koje nadleže institucije pružaju u zaštiti žena te unaprijediti zakonski okvir. Prezentirane su planirane aktivnosti koje će se provoditi na lokalnoj razini. Zaključeno je da je će Konvencija doprinijeti boljem riješavanju problema nasilja prema ženama, ali i nasilja općeniti te da će prisutne/prisutni dati podršku u procesu ratifikacije i implementacije u okviru svojeg djelovanja.  

Cilj sastanka:

Cilj sastanka je informiranje o provedbi projekta i građenje savezništva za lobiranje za ratifikaciju Konvencije te podršku u projektnim aktivnostima koje se odnose na zagovaranje.

Zaključci sastanka:

Na sastanku su bili prisutni predstavnici/e institucija, jedinice lokalne samouprave i županije, organizacija civilnog društva i medija. Razgovaralo se je o problemu rodno utemeljenog nasilja i važnosti podizanja svijesti u javnosti o ratifikaciji i implementaciji Konvencije čime će se podići razina zaštie žena I kvaliteta usluga koje nadleže institucije pružaju u zaštiti žena te unaprijediti zakonski okvir. Prezentirane su planirane aktivnosti koje će se provoditi na lokalnoj razini. Zaključeno je da je će Konvencija doprinijeti boljem riješavanju problema nasilja prema ženama, ali i nasilja općeniti te da će prisutne/prisutni dati podršku u procesu ratifikacije i implementacije u okviru svojeg djelovanja.  

SHARE:
Prev            Prev
CZR UBL NSRP Drutvo SOS telefon AC Sigurna enska kuca WAVE EWL
AKZ CGI Porec Domine Delfin Udruga Brod
Savet Evrope
 
CZR UBL NSRP Drutvo SOS telefon AC Sigurna enska kuca WAVE EWL AKZ CGI Porec Domine Delfin Udruga Brod Savet Evrope
 
Kampanju podržavaju:
EU    Ured za udruge RH
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Centra za žene žrtve rata - ROSA i ni na koji način ne odražava stavove Europske unije, Nacionalne zaklade za razvoj Civilnog društva i Ureda Vlade Republike Hrvatske za udruge.
Kampanju podržavaju:
EU    Ured za udruge RH
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Centra za žene žrtve rata - ROSA i ni na koji način ne odražava stavove Europske unije, Nacionalne zaklade za razvoj Civilnog društva i Ureda Vlade Republike Hrvatske za udruge.
Close
Close