19/4/2013 Zagreb
Zapisnik

19/4/2013 Zagreb
Zapisnik

Cilj sastanka:

Cilj sastanka je informiranje o provedbi projekta i građenje savezništva za lobiranje za ratifikaciju Konvencije te podršku u projektnim aktivnostima koje se odnose na zagovaranje.

Zaključci sastanka:

Na sastanku se razgovaralo o planiranim aktivnostima: o razvoju znanja i vještina ženskih organizacija i mreža i utjecaj na donosioce odluka i izvršitelje, o javnom zagovaranju vezanom za ratifikaciju i usklađivanje nacionalnih zakona i politika s odredbama Konvencije Vijeća Europe o prevenciji i borbi protiv nasilja nad ženama i obiteljskog nasilja, o izradi polazne studije i kreiranju preporuka za unaprjeđenje zakona i politika, o jačanju kapaciteta ženskih organizacija za zastupanje prava korisnica i praćenje primjene lokalnih politika te praćenje i procjenu efekata primjene odredbi Konvencije VE. Pravobraniteljica je izrazila podršku realizaciji projekta.

Cilj sastanka:

Cilj sastanka je informiranje o provedbi projekta i građenje savezništva za lobiranje za ratifikaciju Konvencije te podršku u projektnim aktivnostima koje se odnose na zagovaranje.

Zaključci sastanka:

Na sastanku se razgovaralo o planiranim aktivnostima: o razvoju znanja i vještina ženskih organizacija i mreža i utjecaj na donosioce odluka i izvršitelje, o javnom zagovaranju vezanom za ratifikaciju i usklađivanje nacionalnih zakona i politika s odredbama Konvencije Vijeća Europe o prevenciji i borbi protiv nasilja nad ženama i obiteljskog nasilja, o izradi polazne studije i kreiranju preporuka za unaprjeđenje zakona i politika, o jačanju kapaciteta ženskih organizacija za zastupanje prava korisnica i praćenje primjene lokalnih politika te praćenje i procjenu efekata primjene odredbi Konvencije VE. Pravobraniteljica je izrazila podršku realizaciji projekta.

SHARE:
Prev            Prev
CZR UBL NSRP Drutvo SOS telefon AC Sigurna enska kuca WAVE EWL
AKZ CGI Porec Domine Delfin Udruga Brod
Savet Evrope
 
CZR UBL NSRP Drutvo SOS telefon AC Sigurna enska kuca WAVE EWL AKZ CGI Porec Domine Delfin Udruga Brod Savet Evrope
 
Kampanju podržavaju:
EU    Ured za udruge RH
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Centra za žene žrtve rata - ROSA i ni na koji način ne odražava stavove Europske unije, Nacionalne zaklade za razvoj Civilnog društva i Ureda Vlade Republike Hrvatske za udruge.
Kampanju podržavaju:
EU    Ured za udruge RH
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Centra za žene žrtve rata - ROSA i ni na koji način ne odražava stavove Europske unije, Nacionalne zaklade za razvoj Civilnog društva i Ureda Vlade Republike Hrvatske za udruge.
Close
Close