21/3/2014 Novigrad
Okrugli stol u Novigradu

21/3/2014 Novigrad
Okrugli stol u Novigradu
Centar za građanske inicijative Poreč i Povjerenstvo za ravnopravnost spolova grada Novigrada su u petak, 21. ožujka 2014. održali okrugli stol za predstavnike jedinica lokalne samouprave u Istarskoj županiji i institucija na lokalnom i nacionalnom nivou, na kojem je prof.dr. sc. Zlata Đurđević prezentirala Konvenciju VE o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji.
Cilj okruglog stola bio je  otvoriti  raspravu temeljenu na iskustvima u svakodnevnom radu protiv  nasilja nad ženama  te potaknuti nužne  sustavne promjene koje nam predstoje nakon stupanja na snagu Konvencije VE.

Okupilo se je preko 30 zainteresiranih koji su sudjelovali u raspravi o kaznenim odredbama i sankcioniranju počinitelja te su se predlagale mjere koje bi poboljšale status žena koje su pretrpjele nasilje.
Centar za građanske inicijative Poreč i Povjerenstvo za ravnopravnost spolova grada Novigrada su u petak, 21. ožujka 2014. održali okrugli stol za predstavnike jedinica lokalne samouprave u Istarskoj županiji i institucija na lokalnom i nacionalnom nivou, na kojem je prof.dr. sc. Zlata Đurđević prezentirala Konvenciju VE o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji. Cilj okruglog stola bio je  otvoriti  raspravu temeljenu na iskustvima u svakodnevnom radu protiv  nasilja nad ženama  te potaknuti nužne  sustavne promjene koje nam predstoje nakon stupanja na snagu Konvencije VE.

Okupilo se je preko 30 zainteresiranih koji su sudjelovali u raspravi o kaznenim odredbama i sankcioniranju počinitelja te su se predlagale mjere koje bi poboljšale status žena koje su pretrpjele nasilje.
SHARE:
Prev            Prev
CZR UBL NSRP Drutvo SOS telefon AC Sigurna enska kuca WAVE EWL
AKZ CGI Porec Domine Delfin Udruga Brod
Savet Evrope
 
CZR UBL NSRP Drutvo SOS telefon AC Sigurna enska kuca WAVE EWL AKZ CGI Porec Domine Delfin Udruga Brod Savet Evrope
 
Kampanju podržavaju:
EU    Ured za udruge RH
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Centra za žene žrtve rata - ROSA i ni na koji način ne odražava stavove Europske unije, Nacionalne zaklade za razvoj Civilnog društva i Ureda Vlade Republike Hrvatske za udruge.
Kampanju podržavaju:
EU    Ured za udruge RH
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Centra za žene žrtve rata - ROSA i ni na koji način ne odražava stavove Europske unije, Nacionalne zaklade za razvoj Civilnog društva i Ureda Vlade Republike Hrvatske za udruge.
Close
Close