Zagreb, 13/04/2018
KONVENCIJA

Zagreb, 13/04/2018
KONVENCIJA
Hrvatski sabor izglasao je u petak 13.04. 2018. ratifikaciju Konvencije Vijeća Europe o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji. Iako je prethodnih mjeseci, a naročito tjedana rasprava o Konvenciji dovedena do usijanja, Sabor je velikom većinom usvojio dokument. Od 142 zastupnika (od ukupno 151) koji su bili u sabornici, za ratifikaciju je glasovalo njih 110, 30 je bilo protiv, a dvoje suzdržano.

Istanbulska konvencija donesena je 2011. u Istanbulu i Turska je jedna od prvih zemalja koja ju je potpisala. Na snagu je stupila 1. kolovoza 2014. Potpisalo ju je ukupno 45 zemalja i Europska unija. Od članica Vijeća Europe nisu je potpisale samo Rusija, Armenija i Azerbejdžan.

Hrvatska je Konvenciju Vijeća Europe o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji - Istanbulsku konvenciju - potpisala prije više od pet godina, 22. siječnja 2013. Od tada godinama nije bilo interesa za ratifikaciju od strane službene politike. Cijelo to vrijeme ženske organizacije i aktiviskinje su se zalagale za ratifikaciju Konvencije. U posljednjih godinu dana interes za Konvenciju i veliko protivljenje ratifikaciji iskazivale su konzervativne organizacije i Katolička crkva.

Glasanju o ratifikaciji Konvencije prethodila je 9 satna rasprava.  Većina klubova zastupnika podržala je u raspravi u Hrvatskome saboru ratifikaciju Istanbulske konvencije naglasivši da je riječ o civilizacijskom iskoraku zaštite ljudskih prava, ali su i upozorili na politizaciju ratifikacije te konvencije u javnosti.
Konvenciju je zasad ratificiralo 28 zemalja, među kojima su Njemačka, Švedska, Španjolska, a od nama susjednih zemalja Italija, Slovenija, Srbija, Crna Gora i Bosna i Hercegovina. Dakle, svi susjedi osim nas i Mađarske Konvenciju su već ratificirali.

Konvencija Vijeća Europe o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji, Istanbulska konvencija, pravno je obvezujući međunarodni instrument kojim se kriminaliziraju djela kao što su tjelesno, psihičko i seksualno nasilje te seksualno uznemiravanje, prisilni brakovi, sakaćenje ženskih spolnih organa, prisilni pobačaji. Riječ je o dokumentu koji treba štititi žene od svih oblika nasilja, sprječavati progon žena i generalno doprinositi uklanjanju nasilja prema ženama i nasilja u obitelj. Konvencija također radi na širem osvještavanju problema nasilja prema ženama, educira građanstvo, unapređuje sustav za borbu protiv nasilja, dekonstruira rodne stereotipe i predrasude, te nadograđuje sustav podrške žrtvama nasilja. Ukratko, svrha ovog dokumenta je iskorijeniti nasilje koje je duboko utkano u pore našeg patrijarhalnog društva.
Hrvatski sabor izglasao je u petak 13.04. 2018. ratifikaciju Konvencije Vijeća Europe o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji. Iako je prethodnih mjeseci, a naročito tjedana rasprava o Konvenciji dovedena do usijanja, Sabor je velikom većinom usvojio dokument. Od 142 zastupnika (od ukupno 151) koji su bili u sabornici, za ratifikaciju je glasovalo njih 110, 30 je bilo protiv, a dvoje suzdržano.

Istanbulska konvencija donesena je 2011. u Istanbulu i Turska je jedna od prvih zemalja koja ju je potpisala. Na snagu je stupila 1. kolovoza 2014. Potpisalo ju je ukupno 45 zemalja i Europska unija. Od članica Vijeća Europe nisu je potpisale samo Rusija, Armenija i Azerbejdžan.

Hrvatska je Konvenciju Vijeća Europe o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji - Istanbulsku konvenciju - potpisala prije više od pet godina, 22. siječnja 2013. Od tada godinama nije bilo interesa za ratifikaciju od strane službene politike. Cijelo to vrijeme ženske organizacije i aktiviskinje su se zalagale za ratifikaciju Konvencije. U posljednjih godinu dana interes za Konvenciju i veliko protivljenje ratifikaciji iskazivale su konzervativne organizacije i Katolička crkva.

Glasanju o ratifikaciji Konvencije prethodila je 9 satna rasprava.  Većina klubova zastupnika podržala je u raspravi u Hrvatskome saboru ratifikaciju Istanbulske konvencije naglasivši da je riječ o civilizacijskom iskoraku zaštite ljudskih prava, ali su i upozorili na politizaciju ratifikacije te konvencije u javnosti. Konvenciju je zasad ratificiralo 28 zemalja, među kojima su Njemačka, Švedska, Španjolska, a od nama susjednih zemalja Italija, Slovenija, Srbija, Crna Gora i Bosna i Hercegovina. Dakle, svi susjedi osim nas i Mađarske Konvenciju su već ratificirali.

Konvencija Vijeća Europe o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji, Istanbulska konvencija, pravno je obvezujući međunarodni instrument kojim se kriminaliziraju djela kao što su tjelesno, psihičko i seksualno nasilje te seksualno uznemiravanje, prisilni brakovi, sakaćenje ženskih spolnih organa, prisilni pobačaji. Riječ je o dokumentu koji treba štititi žene od svih oblika nasilja, sprječavati progon žena i generalno doprinositi uklanjanju nasilja prema ženama i nasilja u obitelj. Konvencija također radi na širem osvještavanju problema nasilja prema ženama, educira građanstvo, unapređuje sustav za borbu protiv nasilja, dekonstruira rodne stereotipe i predrasude, te nadograđuje sustav podrške žrtvama nasilja. Ukratko, svrha ovog dokumenta je iskorijeniti nasilje koje je duboko utkano u pore našeg patrijarhalnog društva.
SHARE:
Prev            Prev
CZR UBL NSRP Drutvo SOS telefon AC Sigurna enska kuca WAVE EWL
AKZ CGI Porec Domine Delfin Udruga Brod
Savet Evrope
 
CZR UBL NSRP Drutvo SOS telefon AC Sigurna enska kuca WAVE EWL AKZ CGI Porec Domine Delfin Udruga Brod Savet Evrope
 
Kampanju podržavaju:
EU    Ured za udruge RH
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Centra za žene žrtve rata - ROSA i ni na koji način ne odražava stavove Europske unije, Nacionalne zaklade za razvoj Civilnog društva i Ureda Vlade Republike Hrvatske za udruge.
Kampanju podržavaju:
EU    Ured za udruge RH
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Centra za žene žrtve rata - ROSA i ni na koji način ne odražava stavove Europske unije, Nacionalne zaklade za razvoj Civilnog društva i Ureda Vlade Republike Hrvatske za udruge.
Close
Close