Zagreb, 19/01/2018
RADIJSKI SPOT

Zagreb, 19/01/2018
RADIJSKI SPOT
Centar za žene žrtve rata –ROSA izradio je i distribuirao radijski spot za informiranje javnosti o postojanju Zakona o pravima žrtava seksualnog nasilja za vrijeme agresije u Domovinskom ratu. Cilj ove kampanje jest informirati što veći broj žena koje su preživjele ratno silovanje, članove njihove obitelji te širu javnost o postojanju zakona i mogućnosti pomoći i podrške koje mogu dobiti u Centru za žene žrtve rata – ROSA.

Radio spot je dostupan na linku ovde.

Centar za žene žrtve rata –ROSA izradio je i distribuirao radijski spot za informiranje javnosti o postojanju Zakona o pravima žrtava seksualnog nasilja za vrijeme agresije u Domovinskom ratu. Cilj ove kampanje jest informirati što veći broj žena koje su preživjele ratno silovanje, članove njihove obitelji te širu javnost o postojanju zakona i mogućnosti pomoći i podrške koje mogu dobiti u Centru za žene žrtve rata – ROSA.

Radio spot je dostupan na linku ovde.

SHARE:
Prev            Prev
CZR UBL NSRP Drutvo SOS telefon AC Sigurna enska kuca WAVE EWL
AKZ CGI Porec Domine Delfin Udruga Brod
Savet Evrope
 
CZR UBL NSRP Drutvo SOS telefon AC Sigurna enska kuca WAVE EWL AKZ CGI Porec Domine Delfin Udruga Brod Savet Evrope
 
Kampanju podržavaju:
EU    Ured za udruge RH
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Centra za žene žrtve rata - ROSA i ni na koji način ne odražava stavove Europske unije, Nacionalne zaklade za razvoj Civilnog društva i Ureda Vlade Republike Hrvatske za udruge.
Kampanju podržavaju:
EU    Ured za udruge RH
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Centra za žene žrtve rata - ROSA i ni na koji način ne odražava stavove Europske unije, Nacionalne zaklade za razvoj Civilnog društva i Ureda Vlade Republike Hrvatske za udruge.
Close
Close