Zagreb, 24/11/2017
PROSVJEDNA AKCIJA

Zagreb, 24/11/2017
PROSVJEDNA AKCIJA
"Je li RH ozbiljna u borbi protiv nasilja nad ženama ako predloženi proračun za 2018. za 'unaprjeđenje zaštite žrtava nasilja nad ženama' iznosi samo 2,1 milijun kuna?", pitaju se organizacije civilnog društva, aktivistkinje i političarke, koje su pred Saborom od zastupnika i zastupnica Hrvatskog sabora te Vlade RH zahtijevale ratifikaciju Konvencije Vijeća Europe za sprečavanje i borbu protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji (Istanbulska konvencija) do kraja tekuće saborske sjednice.

Više o akciji pogledajte u vesti na ovom linku.
"Je li RH ozbiljna u borbi protiv nasilja nad ženama ako predloženi proračun za 2018. za 'unaprjeđenje zaštite žrtava nasilja nad ženama' iznosi samo 2,1 milijun kuna?", pitaju se organizacije civilnog društva, aktivistkinje i političarke, koje su pred Saborom od zastupnika i zastupnica Hrvatskog sabora te Vlade RH zahtijevale ratifikaciju Konvencije Vijeća Europe za sprečavanje i borbu protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji (Istanbulska konvencija) do kraja tekuće saborske sjednice.

Više o akciji pogledajte u vesti na ovom linku.
SHARE:
Prev            Prev
CZR UBL NSRP Drutvo SOS telefon AC Sigurna enska kuca WAVE EWL
AKZ CGI Porec Domine Delfin Udruga Brod
Savet Evrope
 
CZR UBL NSRP Drutvo SOS telefon AC Sigurna enska kuca WAVE EWL AKZ CGI Porec Domine Delfin Udruga Brod Savet Evrope
 
Kampanju podržavaju:
EU    Ured za udruge RH
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Centra za žene žrtve rata - ROSA i ni na koji način ne odražava stavove Europske unije, Nacionalne zaklade za razvoj Civilnog društva i Ureda Vlade Republike Hrvatske za udruge.
Kampanju podržavaju:
EU    Ured za udruge RH
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Centra za žene žrtve rata - ROSA i ni na koji način ne odražava stavove Europske unije, Nacionalne zaklade za razvoj Civilnog društva i Ureda Vlade Republike Hrvatske za udruge.
Close
Close