Poreč, 25/11/2016
AKCIJA U POREČU

Poreč, 25/11/2016
AKCIJA U POREČU
Centar za građanske inicijative Poreč organizirao je javnu akciju povodom međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama.

Aktivistice CGI-a su na akciji poručile:
"Danas smo ovdje da ukažemo na količinu i brutalnost nasilja koje se u ovoj državi svaki dan događa ženama. Na nasilje se odgovorni oglušuju. Ovom instalacijom želimo im pomoći da vizualiziraju masu nasilja protiv žena i da problem shvate ozbiljno te da prepoznaju svoju ulogu u, doslovno, promociji nasilja.
Svaka treća žena je u svom životu bila žrtva nasilja. U Hrvatskoj svaki mjesec jednu ženu ubije njen sadašnji ili bivši partner! To nam govori brojka o ubijenim ženama u posljednjih 7 godina.
Prošle godine 9775 žena prijavilo je nasilje u obitelji u Hrvatskoj! Ako uzmemo u obzir da 90% nasilja ostaje neprijavljeno, dolazimo do brojke od 100 000 žena koje su svake godine žrtve nasilja u Hrvatskoj! Zašto ne prijavljuju nasilje? Jer ne vide smisla! Jer institucije i država ne radi ništa kako bi žene zaštitila! Štoviše, ukoliko žene prijave nasilje, policija, sudstvo, centri za socijalnu skrb ih šikaniraju, omalovažavaju, vrijeđaju, prijavljuju i njih te bivaju dvostruko viktimizirane.
Žene nemaju povjerenja u institucije jer institucije ne rade ništa što bi ženama pomoglo!
Država i institucije pomažu nasilnicima i ubojicama žena! Pomažu im malim ili nikakvim kaznama, pomažu im puštanjem na slobodu kako bi dokrajčili ono što su naumili, a to je ubojstvo žene!
I zato tražimo od države da ratificira Konvenciju Vijeća Europe o borbi i sprječavanju nasilja nad ženama i djevojčicama, takozvanu Istanbulsku konvenciju, i da izdvoji proračunska sredstva kako bi se na sustavan način pomoglo žrtvama nasilja. Pozivamo državu da preuzme odgovornost za femicid koji se u ovoj državi događa!
Dosta je nasilja protiv žena, dosta je mrtvih žena!

#Siva predstavlja 1 od 3 žene koja je u svom životu zlostavljana.
Crvenom su označene ubijene žene u Hrvatskoj u posljednjih 7 godina - svaki mjesec jednu ženu ubije (bivši) partner.
Centar za građanske inicijative Poreč organizirao je javnu akciju povodom međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama.

Aktivistice CGI-a su na akciji poručile:
"Danas smo ovdje da ukažemo na količinu i brutalnost nasilja koje se u ovoj državi svaki dan događa ženama. Na nasilje se odgovorni oglušuju. Ovom instalacijom želimo im pomoći da vizualiziraju masu nasilja protiv žena i da problem shvate ozbiljno te da prepoznaju svoju ulogu u, doslovno, promociji nasilja.
Svaka treća žena je u svom životu bila žrtva nasilja. U Hrvatskoj svaki mjesec jednu ženu ubije njen sadašnji ili bivši partner! To nam govori brojka o ubijenim ženama u posljednjih 7 godina.
Prošle godine 9775 žena prijavilo je nasilje u obitelji u Hrvatskoj! Ako uzmemo u obzir da 90% nasilja ostaje neprijavljeno, dolazimo do brojke od 100 000 žena koje su svake godine žrtve nasilja u Hrvatskoj! Zašto ne prijavljuju nasilje? Jer ne vide smisla! Jer institucije i država ne radi ništa kako bi žene zaštitila! Štoviše, ukoliko žene prijave nasilje, policija, sudstvo, centri za socijalnu skrb ih šikaniraju, omalovažavaju, vrijeđaju, prijavljuju i njih te bivaju dvostruko viktimizirane. Žene nemaju povjerenja u institucije jer institucije ne rade ništa što bi ženama pomoglo!
Država i institucije pomažu nasilnicima i ubojicama žena! Pomažu im malim ili nikakvim kaznama, pomažu im puštanjem na slobodu kako bi dokrajčili ono što su naumili, a to je ubojstvo žene!
I zato tražimo od države da ratificira Konvenciju Vijeća Europe o borbi i sprječavanju nasilja nad ženama i djevojčicama, takozvanu Istanbulsku konvenciju, i da izdvoji proračunska sredstva kako bi se na sustavan način pomoglo žrtvama nasilja. Pozivamo državu da preuzme odgovornost za femicid koji se u ovoj državi događa!
Dosta je nasilja protiv žena, dosta je mrtvih žena!

#Siva predstavlja 1 od 3 žene koja je u svom životu zlostavljana.
Crvenom su označene ubijene žene u Hrvatskoj u posljednjih 7 godina - svaki mjesec jednu ženu ubije (bivši) partner.
SHARE:
Prev            Prev
CZR UBL NSRP Drutvo SOS telefon AC Sigurna enska kuca WAVE EWL
AKZ CGI Porec Domine Delfin Udruga Brod
Savet Evrope
 
CZR UBL NSRP Drutvo SOS telefon AC Sigurna enska kuca WAVE EWL AKZ CGI Porec Domine Delfin Udruga Brod Savet Evrope
 
Kampanju podržavaju:
EU    Ured za udruge RH
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Centra za žene žrtve rata - ROSA i ni na koji način ne odražava stavove Europske unije, Nacionalne zaklade za razvoj Civilnog društva i Ureda Vlade Republike Hrvatske za udruge.
Kampanju podržavaju:
EU    Ured za udruge RH
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Centra za žene žrtve rata - ROSA i ni na koji način ne odražava stavove Europske unije, Nacionalne zaklade za razvoj Civilnog društva i Ureda Vlade Republike Hrvatske za udruge.
Close
Close