Zagreb 22/09/2016
KONFERENCIJA

Zagreb 22/09/2016
KONFERENCIJA

U organizaciji Centra za žene žrtve rata – ROSA održana je međunarodna konferencija posvećena Konvenciji Vijeća Evrope o sprječavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji. Konferencija je organizirana 22. rujna 2016. na Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama.

Republika Hrvatska potpisala je Konvenciju 21. siječnja 2013. ali ju još uvijek nije ratificirala. Ovom konferencijom nastavile smo utjecati na releventna državna tijela da što prije ratificiraju ovi Konvenciju i na taj način doprinesu suzbijanju svih oblika nasilja nad ženama.

Na konferenciji je odvjetnica Sanja Bezbradica Jelavić prezentirala studiju „Analiza usklađenosti zakonodavstva Republike Hrvatske s Konvencijom Vijeća Evrope o sprječavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji – ponovljena analiza za 2016.“

Bivša premijerka Jadranka Kosor govorila je o ulozi žena u politici u suzbijanju nasilja nad ženama. Kosor je istaknula kako do ratifikacije nije došlo jer ni u prošloj, niti u pretprošloj vladi nije bilo osobe koja bi tu priču “pogurala”.

Vanja Macanović predstavljajući Evropski ženski loby prezentirala je rad ove organizacije i mogućnost ratifikacije Konvencije na razini EU te učinke ratifikacije na zemlje članice.

Predstojnica Ureda za ravnopravnost spolova Vlade RH Helena Štimac Radin predstavila je rad Ureda u području promocije Konvencije VE.


Tanja Ignjatović iz Autonomnog ženskog centra Beograd govorila je o iskustvima iz Srbije nakon ratifikacije Konvencije i mogućnostima korištenja Konvencije u radu ženskih nevladinih organizacija.

Predstavnice nevladinih organizacija iz Hrvatske Neva Tölle i Nela Pamuković prezentirale su iskustva u praksi funkcioniranja autonomnih ženskih servisa pomoći ženama i njihovoj djeci koji su preživjeli nasilje, iskustva provođenja postojećih zakona te važnosti održavanja autonomije u radu ženskih nevladinih organizacija.

Poseban fokus konferencije je stavljen na urušavanje ženskih prava koja se zbog jačanja konzervativnih elemenata u vlasti i utjecaja Katoličke crkve događa posljednjih godina u Hrvatskoj. Takozvana konzervativna revolucija ima negativan utjecaj upravo na ženska ljudska prava i rad feminističkih organizacija koje rade na očuvanju tih prava. Izražena je velika zabrinutost kako za održanje rada feminističkih organizacija koje pružaju servise pomoći za žene koje su preživjele različite oblike muškog nasilja tako i za promjene relevantnih zakona koji štite ženska ljudska prava. Predstavljene Teza za novi Obiteljski zakon pokazuju da izmjene ovog zakona idu u smjeru ograničavanja ženskih prava i zastrašujuće su konzervativne.

U organizaciji Centra za žene žrtve rata – ROSA održana je međunarodna konferencija posvećena Konvenciji Vijeća Evrope o sprječavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji. Konferencija je organizirana 22. rujna 2016. na Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama.

Republika Hrvatska potpisala je Konvenciju 21. siječnja 2013. ali ju još uvijek nije ratificirala. Ovom konferencijom nastavile smo utjecati na releventna državna tijela da što prije ratificiraju ovi Konvenciju i na taj način doprinesu suzbijanju svih oblika nasilja nad ženama.

Na konferenciji je odvjetnica Sanja Bezbradica Jelavić prezentirala studiju „Analiza usklađenosti zakonodavstva Republike Hrvatske s Konvencijom Vijeća Evrope o sprječavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji – ponovljena analiza za 2016.“

Bivša premijerka Jadranka Kosor govorila je o ulozi žena u politici u suzbijanju nasilja nad ženama. Kosor je istaknula kako do ratifikacije nije došlo jer ni u prošloj, niti u pretprošloj vladi nije bilo osobe koja bi tu priču “pogurala”.

Vanja Macanović predstavljajući Evropski ženski loby prezentirala je rad ove organizacije i mogućnost ratifikacije Konvencije na razini EU te učinke ratifikacije na zemlje članice.

Predstojnica Ureda za ravnopravnost spolova Vlade RH Helena Štimac Radin predstavila je rad Ureda u području promocije Konvencije VE.
Tanja Ignjatović iz Autonomnog ženskog centra Beograd govorila je o iskustvima iz Srbije nakon ratifikacije Konvencije i mogućnostima korištenja Konvencije u radu ženskih nevladinih organizacija.

Predstavnice nevladinih organizacija iz Hrvatske Neva Tölle i Nela Pamuković prezentirale su iskustva u praksi funkcioniranja autonomnih ženskih servisa pomoći ženama i njihovoj djeci koji su preživjeli nasilje, iskustva provođenja postojećih zakona te važnosti održavanja autonomije u radu ženskih nevladinih organizacija.

Poseban fokus konferencije je stavljen na urušavanje ženskih prava koja se zbog jačanja konzervativnih elemenata u vlasti i utjecaja Katoličke crkve događa posljednjih godina u Hrvatskoj. Takozvana konzervativna revolucija ima negativan utjecaj upravo na ženska ljudska prava i rad feminističkih organizacija koje rade na očuvanju tih prava. Izražena je velika zabrinutost kako za održanje rada feminističkih organizacija koje pružaju servise pomoći za žene koje su preživjele različite oblike muškog nasilja tako i za promjene relevantnih zakona koji štite ženska ljudska prava. Predstavljene Teza za novi Obiteljski zakon pokazuju da izmjene ovog zakona idu u smjeru ograničavanja ženskih prava i zastrašujuće su konzervativne.

SHARE:
Prev            Prev
CZR UBL NSRP Drutvo SOS telefon AC Sigurna enska kuca WAVE EWL
AKZ CGI Porec Domine Delfin Udruga Brod
Savet Evrope
 
CZR UBL NSRP Drutvo SOS telefon AC Sigurna enska kuca WAVE EWL AKZ CGI Porec Domine Delfin Udruga Brod Savet Evrope
 
Kampanju podržavaju:
EU    Ured za udruge RH
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Centra za žene žrtve rata - ROSA i ni na koji način ne odražava stavove Europske unije, Nacionalne zaklade za razvoj Civilnog društva i Ureda Vlade Republike Hrvatske za udruge.
Kampanju podržavaju:
EU    Ured za udruge RH
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Centra za žene žrtve rata - ROSA i ni na koji način ne odražava stavove Europske unije, Nacionalne zaklade za razvoj Civilnog društva i Ureda Vlade Republike Hrvatske za udruge.
Close
Close