Zagreb, 17/02/2016
RADIONICA

Zagreb, 17/02/2016
RADIONICA

Centar za žene žrtve rata – ROSA organizirao je 17. veljače 2016. edukaciju na temu Promjene u Obiteljskom zakonu i njegova provedba za predstavnice ženskih organizacija civilnog drustva.

Edukacija je organizirana s ciljem izgradnje kapaciteta aktiviskinja ženskih nevladinih organizacija koje pružaju pomoć i podršku ženama koje su preživjele rodno utemeljeno nasilje i diskriminaciju.


Na edukaciji je sudjelovalo 27 predstavnca 12 ženskih organizacija iz cijele Hrvatske (Autonomna ženska kuća Zagreb, Delfin - Pakrac, Domine –Split, Ženska grupa Split, SOS telefon Grad Rijeka, Centar za druŠtveno-humanistička istraživanja – Zadar, Nit – Korenica, Izvor –Tenja, Kontra – Zagreb, SDF- Ženska inicijativa, CGI – Poreč, Centar za žene zžrtve rata –ROSA).

Edukaciju je pripremila i vodila odvjetnica Sanja Bezbradica Jelavić.

Centar za žene žrtve rata – ROSA organizirao je 17. veljače 2016. edukaciju na temu Promjene u Obiteljskom zakonu i njegova provedba za predstavnice ženskih organizacija civilnog drustva.

Edukacija je organizirana s ciljem izgradnje kapaciteta aktiviskinja ženskih nevladinih organizacija koje pružaju pomoć i podršku ženama koje su preživjele rodno utemeljeno nasilje i diskriminaciju.
Na edukaciji je sudjelovalo 27 predstavnca 12 ženskih organizacija iz cijele Hrvatske (Autonomna ženska kuća Zagreb, Delfin - Pakrac, Domine –Split, Ženska grupa Split, SOS telefon Grad Rijeka, Centar za druŠtveno-humanistička istraživanja – Zadar, Nit – Korenica, Izvor –Tenja, Kontra – Zagreb, SDF- Ženska inicijativa, CGI – Poreč, Centar za žene zžrtve rata –ROSA).

Edukaciju je pripremila i vodila odvjetnica Sanja Bezbradica Jelavić.

SHARE:
Prev            Prev
CZR UBL NSRP Drutvo SOS telefon AC Sigurna enska kuca WAVE EWL
AKZ CGI Porec Domine Delfin Udruga Brod
Savet Evrope
 
CZR UBL NSRP Drutvo SOS telefon AC Sigurna enska kuca WAVE EWL AKZ CGI Porec Domine Delfin Udruga Brod Savet Evrope
 
Kampanju podržavaju:
EU    Ured za udruge RH
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Centra za žene žrtve rata - ROSA i ni na koji način ne odražava stavove Europske unije, Nacionalne zaklade za razvoj Civilnog društva i Ureda Vlade Republike Hrvatske za udruge.
Kampanju podržavaju:
EU    Ured za udruge RH
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Centra za žene žrtve rata - ROSA i ni na koji način ne odražava stavove Europske unije, Nacionalne zaklade za razvoj Civilnog društva i Ureda Vlade Republike Hrvatske za udruge.
Close
Close