Zagreb, 26/11/2015
KAMPANJA

Zagreb, 26/11/2015
KAMPANJA

Predstavnice Centra za žene žrtve rata – ROSA na javnom događanju organiziranom u hotelu Dubrovnik u Zagrebu 26. studenog predstavile su drugi dio kampanje Potpisujem! Dobrodošli u Hrvatsku. Kampanja je usmjerena na donositelje odluka od kojih se traži što hitnija ratifikacija Konvencije Vijeća Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji. U sklopu kampanje tiskani su plakati i razglednice s ciljem podizanja svijesti javnosti o problemu nasilja nad ženama, te je kreirana elektronska razglednica koja se može poslati Vladi i Saboru RH.


Kampanju su medijski podržali: Otvoreni radio, Radio Antena, Radio Vallis Aurea, Večernji list, Jutarnji list, NG-Butanovci, Radio Daruvar, Radio Makarska riviera, Radio Maestral, BBR radio, 24 sata.

Kampanju u Hrvatskoj uz Centar za žene žrtve rata – ROSA provode i partnerske organizacije Autonomna ženska kuća Zagreb, Centar za građanske inicijative iz Poreča, Domine iz Splita, Delfin iz Pakraca i Udruga Brod iz Slavonskog Broda.

Predstavnice Centra za žene žrtve rata – ROSA na javnom događanju organiziranom u hotelu Dubrovnik u Zagrebu 26. studenog predstavile su drugi dio kampanje Potpisujem! Dobrodošli u Hrvatsku. Kampanja je usmjerena na donositelje odluka od kojih se traži što hitnija ratifikacija Konvencije Vijeća Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji. U sklopu kampanje tiskani su plakati i razglednice s ciljem podizanja svijesti javnosti o problemu nasilja nad ženama, te je kreirana elektronska razglednica koja se može poslati Vladi i Saboru RH.
Kampanju su medijski podržali: Otvoreni radio, Radio Antena, Radio Vallis Aurea, Večernji list, Jutarnji list, NG-Butanovci, Radio Daruvar, Radio Makarska riviera, Radio Maestral, BBR radio, 24 sata.

Kampanju u Hrvatskoj uz Centar za žene žrtve rata – ROSA provode i partnerske organizacije Autonomna ženska kuća Zagreb, Centar za građanske inicijative iz Poreča, Domine iz Splita, Delfin iz Pakraca i Udruga Brod iz Slavonskog Broda.
SHARE:
Prev            Prev
CZR UBL NSRP Drutvo SOS telefon AC Sigurna enska kuca WAVE EWL
AKZ CGI Porec Domine Delfin Udruga Brod
Savet Evrope
 
CZR UBL NSRP Drutvo SOS telefon AC Sigurna enska kuca WAVE EWL AKZ CGI Porec Domine Delfin Udruga Brod Savet Evrope
 
Kampanju podržavaju:
EU    Ured za udruge RH
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Centra za žene žrtve rata - ROSA i ni na koji način ne odražava stavove Europske unije, Nacionalne zaklade za razvoj Civilnog društva i Ureda Vlade Republike Hrvatske za udruge.
Kampanju podržavaju:
EU    Ured za udruge RH
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Centra za žene žrtve rata - ROSA i ni na koji način ne odražava stavove Europske unije, Nacionalne zaklade za razvoj Civilnog društva i Ureda Vlade Republike Hrvatske za udruge.
Close
Close