Zagreb, 18/09/2015
SASTANAK

Zagreb, 18/09/2015
SASTANAK

Članice Centra za žene žrtve rata-ROSA, Stela Šimić i Adriana Bego, te Autonomne ženske kuće Zagreb, Neva Tolle i Valentina Andrašek, sudjelovale su na sastanku s Predsjednicom RH Kolindom Grabar Kitarović 19. rujna 2015.

Predstavnice Autonomne ženske kuće Zagreb naglasile su važnost održanja autonomije u svom radu sa ženama koje su preživjele partnersko nasilje. Osim toga na sastanku je Predsjednica informirana o problemu nasilja protiv žena i problemima s kojima se žene žrtve nasilja susreću u kontaktu s relevantnim institucijama kao što su policija, centri za socijalnu skrb i pravosudni sustav. Istaknut je problem dvostrukog uhićivanja (i nasilnika i žrtve koja se verbalno ili fizički branila) zbog neprepoznavanja primarnog agresora, nesenzibiliziranog pristupa predstavnika/ca institucija i nedovoljnih kapaciteta smještaja za žene i njihovu djecu koji trpe partnersko nasilje. Članice AŽKZ-a istaknule su problem u finaciranju autonomnih servisa za žene (skloništa i savjetovališta) te naglasile nužnost sigurnog i dostatnog finaciranja.  

Članice Centra za žene žrtve rata –ROSA naglasile su nužnosti što hitnije ratifikacije Konvencije VE o suzbijanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji, koju je Hrvatska potpisala u siječnju 2013. ali još uvijek nije ratificirala. Predsjednica je dala podršku našim zalaganjima za ratifikacijom Konvencije.

Posebno smo naglasile problem borbe protiv prostitucije i trgovanja ženama. Prostituciju vidimo kao oblik nasilja nad ženama i snažno se zalažemo za uvođenje Švedskog modela regulacije prostitucije. Ovaj model podrazumijeva kažnjavanje kupaca usluga i potpunu dekriminalizaciju žena u prostituciji. Dokazano je da trgovci ljudima izbjegavaju zemlje u kojima je uveden ovakav način regulacije prostitucije, te je značajno smanjena prostitucija.

Osim toga Predsjednici je prezentiran angažman Centra za žene žrtve rata-ROSA u procesu donošenja Zakona o pravima žrtava seksualnog nasilja za vrijeme oružane agresije na Republiku Hrvatsku u Domovinskom ratu, te rad sa ženama koje su preživjele ratno silovanje i druge oblike ratnog nasilja. Članice Centra ROSA su istaknule zabrinutost zbog neprimjerene rasprave u Hrvatskom saboru koja je vođena prilikom usvajanja ovog Zakona, te pokušajima da se određenim skupinama ograniči ostvarenje prava propisanih Zakonom. U narednom periodu s velikom pažnjom pratit ćemo primjenu ovog Zakona.  

Na sastanku su također sudjelovale predstavnice organizacije B.a.B.e te pravobraniteljice za ravnopravnost spolova i zamjenice pučke pravobraniteljice koje su iznijele podatke o problemima s kojima se susreću u svome radu.

Članice Centra za žene žrtve rata-ROSA, Stela Šimić i Adriana Bego, te Autonomne ženske kuće Zagreb, Neva Tolle i Valentina Andrašek, sudjelovale su na sastanku s Predsjednicom RH Kolindom Grabar Kitarović 19. rujna 2015.

Predstavnice Autonomne ženske kuće Zagreb naglasile su važnost održanja autonomije u svom radu sa ženama koje su preživjele partnersko nasilje. Osim toga na sastanku je Predsjednica informirana o problemu nasilja protiv žena i problemima s kojima se žene žrtve nasilja susreću u kontaktu s relevantnim institucijama kao što su policija, centri za socijalnu skrb i pravosudni sustav. Istaknut je problem dvostrukog uhićivanja (i nasilnika i žrtve koja se verbalno ili fizički branila) zbog neprepoznavanja primarnog agresora, nesenzibiliziranog pristupa predstavnika/ca institucija i nedovoljnih kapaciteta smještaja za žene i njihovu djecu koji trpe partnersko nasilje. Članice AŽKZ-a istaknule su problem u finaciranju autonomnih servisa za žene (skloništa i savjetovališta) te naglasile nužnost sigurnog i dostatnog finaciranja.  

Članice Centra za žene žrtve rata –ROSA naglasile su nužnosti što hitnije ratifikacije Konvencije VE o suzbijanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji, koju je Hrvatska potpisala u siječnju 2013. ali još uvijek nije ratificirala. Predsjednica je dala podršku našim zalaganjima za ratifikacijom Konvencije.

Posebno smo naglasile problem borbe protiv prostitucije i trgovanja ženama. Prostituciju vidimo kao oblik nasilja nad ženama i snažno se zalažemo za uvođenje Švedskog modela regulacije prostitucije. Ovaj model podrazumijeva kažnjavanje kupaca usluga i potpunu dekriminalizaciju žena u prostituciji. Dokazano je da trgovci ljudima izbjegavaju zemlje u kojima je uveden ovakav način regulacije prostitucije, te je značajno smanjena prostitucija.

Osim toga Predsjednici je prezentiran angažman Centra za žene žrtve rata-ROSA u procesu donošenja Zakona o pravima žrtava seksualnog nasilja za vrijeme oružane agresije na Republiku Hrvatsku u Domovinskom ratu, te rad sa ženama koje su preživjele ratno silovanje i druge oblike ratnog nasilja. Članice Centra ROSA su istaknule zabrinutost zbog neprimjerene rasprave u Hrvatskom saboru koja je vođena prilikom usvajanja ovog Zakona, te pokušajima da se određenim skupinama ograniči ostvarenje prava propisanih Zakonom. U narednom periodu s velikom pažnjom pratit ćemo primjenu ovog Zakona.  

Na sastanku su također sudjelovale predstavnice organizacije B.a.B.e te pravobraniteljice za ravnopravnost spolova i zamjenice pučke pravobraniteljice koje su iznijele podatke o problemima s kojima se susreću u svome radu.

SHARE:
Prev            Prev
CZR UBL NSRP Drutvo SOS telefon AC Sigurna enska kuca WAVE EWL
AKZ CGI Porec Domine Delfin Udruga Brod
Savet Evrope
 
CZR UBL NSRP Drutvo SOS telefon AC Sigurna enska kuca WAVE EWL AKZ CGI Porec Domine Delfin Udruga Brod Savet Evrope
 
Kampanju podržavaju:
EU    Ured za udruge RH
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Centra za žene žrtve rata - ROSA i ni na koji način ne odražava stavove Europske unije, Nacionalne zaklade za razvoj Civilnog društva i Ureda Vlade Republike Hrvatske za udruge.
Kampanju podržavaju:
EU    Ured za udruge RH
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Centra za žene žrtve rata - ROSA i ni na koji način ne odražava stavove Europske unije, Nacionalne zaklade za razvoj Civilnog društva i Ureda Vlade Republike Hrvatske za udruge.
Close
Close