Geneva, 15/05/2015
UN Odbor za ljudska prava

Geneva, 15/05/2015
UN Odbor za ljudska prava

Odbor Ujedinjenih naroda za ljudska prava na svom 3145. i 3146. sastanku, održanom 23.-24.03.2015. godine u Genevi, razmotrio je treće periodično izvješće Republike Hrvatske o stanju ljudskih prava. Odgovornost Odbora, koji je sastavljen od nezavisnih stručnjakinja i stručnjaka, je praćenje usklađenosti država sa Međunarodnim paktom o građanskim i političkim pravima.

Odbor je u dvodnevom zasjedanju razmotrio službeno izvješće Republike Hrvatske, kao i izvješća u sjeni koje su predale nevladine organizacije.

Sastanku su nazočile predstavnica Autonomne ženske kuće Zagreb te predstavnice američke organizacije Advocates for Human Rights. Predstavnice AŽKZ-a i AHR zajedno su predale Odboru izvještaj u sjeni u veljači ove godine u kojem su iznijeti problemi s kojima se susreću žene koje su preživjele partnersko nasilje o ostvarivanju svojih prava. Na sastanku su u kratkom izlaganju iznijeti glavni problemi te preporuke za poboljšanje zaštite žena od partnerskog nasilja.

Zahvaljujući lobiranju aktivistice AŽKZ-a Valentine Andrašek te aktivistica Advocates for Human Rights Rosalyn Park i Julie Shelton, Odbor Ujedinjenih naroda za ljudska prava je prihvatio i u svojim zaključnim primjedbama poslao Republici Hrvatskoj slijedeće preporuke:

Rodno utemeljeno nasilje:
Iako pozdravlja/pohvaljuje državu potpisnicu zbog kriminalizacije/ kažnjavanja partnerskog nasilja u Kaznenom zakonu, Odbor sa zabrinutošću navodi: 
• nedosljednost primjene kažnjavanja zbog činjenice da partnersko nasilje također može biti smatrano/definirano kao prekršajno djelo.
 Odbor je zabrinut izvještajima zbog manjka istrage i procesuiranja, kao i zbog izricanja blagih kazni počiniteljima nasilja.


 Posebno, Odbor je zabrinut zbog ponavljajućih izvještaja o dvostrukim uhićenjima te izricanju presuda kako počiniteljima, tako i žrtvama nasilja.
 Odbor je također zabrinut zbog malog broja žena koje su imale koristi od sustava besplatne pravne pomoći, malog broja izdanih zaštitnih mjera te nastavka praćenja istih, što ih uglavnom čini neučinkovitima.
 Nadalje, Odbor je zabrinut zbog nedostatka dovoljnog broja skloništa za žene žrtve partnerskog nasilja.
 Odbor izražava žaljenje zbog izostanka statističkih podataka o djelima partnerskog nasilja (čl. 3 i 7).

Odbor je izdao slijedeće preporuke Republici Hrvatskoj:
(a) Usvojiti sveobuhvatni pristup prevencije i rješavanja pitanja nasilja protiv žena u svim svojim oblicima i manifestacijama/pojavnostima;
(b) Intenzivirati mjere za podizanje svijesti među policijom, sudstvom, državnim odvjetništvom, predstavnicima zajednice, među ženama i muškarcima o značaju partnerskog nasilja i njegovim štetnim posljedicama na živote žrtava nasilja;
(c) Osigurati da se slučajevi partnerskog nasilja temeljito istražuju od strane policije, da se počinitelji procesuiraju, a ukoliko osude, da se sankcioniraju primjerenim kaznama, a da se žrtvama na odgovarajući način nadoknadi šteta/ a da žrtve budu obeštećene na odgovarajući način;
(d) Ukloniti praksu dvostrukih uhićenja i presuda počinitelja i žrtava nasilja;
(e) Osigurati izricanje učinkovitih zaštitnih mjera kako bi se osigurala sigurnost žrtava i da su mjere takve da se može pratiti postupanje po zaštitnoj mjeri;
(f) Osigurati dostupnost dovoljnog broja skloništa za žene s odgovarajućim resursima;
(g) Prikupljati podatke o slučajevima partnerskog nasilja protiv žena, te prema prikupljenim podacima nastaviti razvijati održive strategije za borbu protiv ovakvog kršenja ljudskih prava.


 

Odbor Ujedinjenih naroda za ljudska prava na svom 3145. i 3146. sastanku, održanom 23.-24.03.2015. godine u Genevi, razmotrio je treće periodično izvješće Republike Hrvatske o stanju ljudskih prava. Odgovornost Odbora, koji je sastavljen od nezavisnih stručnjakinja i stručnjaka, je praćenje usklađenosti država sa Međunarodnim paktom o građanskim i političkim pravima.

Odbor je u dvodnevom zasjedanju razmotrio službeno izvješće Republike Hrvatske, kao i izvješća u sjeni koje su predale nevladine organizacije.

Sastanku su nazočile predstavnica Autonomne ženske kuće Zagreb te predstavnice američke organizacije Advocates for Human Rights. Predstavnice AŽKZ-a i AHR zajedno su predale Odboru izvještaj u sjeni u veljači ove godine u kojem su iznijeti problemi s kojima se susreću žene koje su preživjele partnersko nasilje o ostvarivanju svojih prava. Na sastanku su u kratkom izlaganju iznijeti glavni problemi te preporuke za poboljšanje zaštite žena od partnerskog nasilja.

Zahvaljujući lobiranju aktivistice AŽKZ-a Valentine Andrašek te aktivistica Advocates for Human Rights Rosalyn Park i Julie Shelton, Odbor Ujedinjenih naroda za ljudska prava je prihvatio i u svojim zaključnim primjedbama poslao Republici Hrvatskoj slijedeće preporuke:

Rodno utemeljeno nasilje:
Iako pozdravlja/pohvaljuje državu potpisnicu zbog kriminalizacije/ kažnjavanja partnerskog nasilja u Kaznenom zakonu, Odbor sa zabrinutošću navodi: 
• nedosljednost primjene kažnjavanja zbog činjenice da partnersko nasilje također može biti smatrano/definirano kao prekršajno djelo.
 Odbor je zabrinut izvještajima zbog manjka istrage i procesuiranja, kao i zbog izricanja blagih kazni počiniteljima nasilja.
 Posebno, Odbor je zabrinut zbog ponavljajućih izvještaja o dvostrukim uhićenjima te izricanju presuda kako počiniteljima, tako i žrtvama nasilja.
 Odbor je također zabrinut zbog malog broja žena koje su imale koristi od sustava besplatne pravne pomoći, malog broja izdanih zaštitnih mjera te nastavka praćenja istih, što ih uglavnom čini neučinkovitima.
 Nadalje, Odbor je zabrinut zbog nedostatka dovoljnog broja skloništa za žene žrtve partnerskog nasilja.
 Odbor izražava žaljenje zbog izostanka statističkih podataka o djelima partnerskog nasilja (čl. 3 i 7).

Odbor je izdao slijedeće preporuke Republici Hrvatskoj:
(a) Usvojiti sveobuhvatni pristup prevencije i rješavanja pitanja nasilja protiv žena u svim svojim oblicima i manifestacijama/pojavnostima;
(b) Intenzivirati mjere za podizanje svijesti među policijom, sudstvom, državnim odvjetništvom, predstavnicima zajednice, među ženama i muškarcima o značaju partnerskog nasilja i njegovim štetnim posljedicama na živote žrtava nasilja;
(c) Osigurati da se slučajevi partnerskog nasilja temeljito istražuju od strane policije, da se počinitelji procesuiraju, a ukoliko osude, da se sankcioniraju primjerenim kaznama, a da se žrtvama na odgovarajući način nadoknadi šteta/ a da žrtve budu obeštećene na odgovarajući način;
(d) Ukloniti praksu dvostrukih uhićenja i presuda počinitelja i žrtava nasilja;
(e) Osigurati izricanje učinkovitih zaštitnih mjera kako bi se osigurala sigurnost žrtava i da su mjere takve da se može pratiti postupanje po zaštitnoj mjeri;
(f) Osigurati dostupnost dovoljnog broja skloništa za žene s odgovarajućim resursima;
(g) Prikupljati podatke o slučajevima partnerskog nasilja protiv žena, te prema prikupljenim podacima nastaviti razvijati održive strategije za borbu protiv ovakvog kršenja ljudskih prava.


 

SHARE:
Prev            Prev
CZR UBL NSRP Drutvo SOS telefon AC Sigurna enska kuca WAVE EWL
AKZ CGI Porec Domine Delfin Udruga Brod
Savet Evrope
 
CZR UBL NSRP Drutvo SOS telefon AC Sigurna enska kuca WAVE EWL AKZ CGI Porec Domine Delfin Udruga Brod Savet Evrope
 
Kampanju podržavaju:
EU    Ured za udruge RH
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Centra za žene žrtve rata - ROSA i ni na koji način ne odražava stavove Europske unije, Nacionalne zaklade za razvoj Civilnog društva i Ureda Vlade Republike Hrvatske za udruge.
Kampanju podržavaju:
EU    Ured za udruge RH
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Centra za žene žrtve rata - ROSA i ni na koji način ne odražava stavove Europske unije, Nacionalne zaklade za razvoj Civilnog društva i Ureda Vlade Republike Hrvatske za udruge.
Close
Close