Štokholm, 18-23/05/2015
Studijska posjeta

Štokholm, 18-23/05/2015
Studijska posjeta

U periodu od 18. - 23.05. 2015. članice ženskih organizacija (Autonomna ženska kuća Zagreb, Centar za podršku i razvoj civilnog društva “Delfin”, Udruga žena “Nit” i Centar za žene žrtve rata-ROSA) boravile su u studijskoj posjeti OCD-a u Štokholmu u Švedskoj. Studijska posjeta je uključila organizacije Fondaciju Kvinna till Kvinna (Žene ženama) koja radi na jačanju ženskih organizacija u konfliktnim regijama, Roks - nacionalna organizacija ženskih skloništa i skloništa za mlade žene u Švedskoj, Män för Jämställdhet / Men for Gender Equality - Muškarci za ravnopravnost spolova Švedska, Botkyrka Kvinnojour tjejjour/ Botkyrka žensko sklonište, te Unizon koji predstavlja mrežu od više od 120 ženskih skloništa. Cilj studijske posjete bio je podizanje kapaciteta partnerskih organizacija i učenje o dobrim praksama suzbijanja nasilja nad ženama i pružanja socijalnih usluga marginaliziranim skupinama žena razvijenim u Švedskoj.

Ovaj projekt se provodi u okviru poziva „Jačanje sposobnosti organizacija civilnog društva za pruzanje socijalnih usluga" Operativnog programa „Razvoj ljudskih potencijala" 2007. - 2013. u okviru Prioritetne osi 5, mjere 5.2 „Jačanje uloge organizacija civilnog društva (OCD-ova) za društveno-gospodarski rast i demokratski razvoj".

Projekt se financira iz sredstava Europskog socijalnog fonda a sufinancira ga Ured Vlade Republike Hrvatske za udruge.U periodu od 18. - 23.05. 2015. članice ženskih organizacija (Autonomna ženska kuća Zagreb, Centar za podršku i razvoj civilnog društva “Delfin”, Udruga žena “Nit” i Centar za žene žrtve rata-ROSA) boravile su u studijskoj posjeti OCD-a u Štokholmu u Švedskoj. Studijska posjeta je uključila organizacije Fondaciju Kvinna till Kvinna (Žene ženama) koja radi na jačanju ženskih organizacija u konfliktnim regijama, Roks - nacionalna organizacija ženskih skloništa i skloništa za mlade žene u Švedskoj, Män för Jämställdhet / Men for Gender Equality - Muškarci za ravnopravnost spolova Švedska, Botkyrka Kvinnojour tjejjour/ Botkyrka žensko sklonište, te Unizon koji predstavlja mrežu od više od 120 ženskih skloništa. Cilj studijske posjete bio je podizanje kapaciteta partnerskih organizacija i učenje o dobrim praksama suzbijanja nasilja nad ženama i pružanja socijalnih usluga marginaliziranim skupinama žena razvijenim u Švedskoj. Ovaj projekt se provodi u okviru poziva „Jačanje sposobnosti organizacija civilnog društva za pruzanje socijalnih usluga" Operativnog programa „Razvoj ljudskih potencijala" 2007. - 2013. u okviru Prioritetne osi 5, mjere 5.2 „Jačanje uloge organizacija civilnog društva (OCD-ova) za društveno-gospodarski rast i demokratski razvoj".

Projekt se financira iz sredstava Europskog socijalnog fonda a sufinancira ga Ured Vlade Republike Hrvatske za udruge.SHARE:
Prev            Prev
CZR UBL NSRP Drutvo SOS telefon AC Sigurna enska kuca WAVE EWL
AKZ CGI Porec Domine Delfin Udruga Brod
Savet Evrope
 
CZR UBL NSRP Drutvo SOS telefon AC Sigurna enska kuca WAVE EWL AKZ CGI Porec Domine Delfin Udruga Brod Savet Evrope
 
Kampanju podržavaju:
EU    Ured za udruge RH
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Centra za žene žrtve rata - ROSA i ni na koji način ne odražava stavove Europske unije, Nacionalne zaklade za razvoj Civilnog društva i Ureda Vlade Republike Hrvatske za udruge.
Kampanju podržavaju:
EU    Ured za udruge RH
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Centra za žene žrtve rata - ROSA i ni na koji način ne odražava stavove Europske unije, Nacionalne zaklade za razvoj Civilnog društva i Ureda Vlade Republike Hrvatske za udruge.
Close
Close