A tolerišem nasilje nad ženama.
A tolerišem nasilje nad ženama.

Podgorica, 10/11/2017
POSJETA GREVIO KOMITETA

Podgorica, 10/11/2017
POSJETA GREVIO KOMITETA
Evaluaciona posjeta Crnoj Gori delegacije ekspertske grupe GREVIO održana je u periodu od 6. do 9. novembra 2017.godine.

Osim sa predstavnicima državnih instucija, medjunarodnih organizacija i advokatima, eksperti su se sastali sa ženskim NVO koje su podnijele izvještaj iz sjenke o implementaciji Konvencije, Sigurnom ženskom kućom, Centrom za ženska prava, SOS telefonom Nikšić i SOS telefonom Podgorica. Na sastanku su izloženi problemi sa kojima se žene žrtve nasilja susreću usled neefikasne primjene zakona, (ne)dostupnost specijalizovanih servisa podrške, kao i nepovoljan položaj ženskih nevladinih organizacija.
Izvještaj GREVIO komiteta će biti objavljen do kraja 2018.godine, a ženske NVO očekuju da će isti dati jasne i konkretne smjernice pomoću kojih će država unaprijediti institucionalni odgovor na nasilje nad ženama i nasilje u porodici.
Evaluaciona posjeta Crnoj Gori delegacije ekspertske grupe GREVIO održana je u periodu od 6. do 9. novembra 2017.godine.

Osim sa predstavnicima državnih instucija, medjunarodnih organizacija i advokatima, eksperti su se sastali sa ženskim NVO koje su podnijele izvještaj iz sjenke o implementaciji Konvencije, Sigurnom ženskom kućom, Centrom za ženska prava, SOS telefonom Nikšić i SOS telefonom Podgorica. Na sastanku su izloženi problemi sa kojima se žene žrtve nasilja susreću usled neefikasne primjene zakona, (ne)dostupnost specijalizovanih servisa podrške, kao i nepovoljan položaj ženskih nevladinih organizacija. Izvještaj GREVIO komiteta će biti objavljen do kraja 2018.godine, a ženske NVO očekuju da će isti dati jasne i konkretne smjernice pomoću kojih će država unaprijediti institucionalni odgovor na nasilje nad ženama i nasilje u porodici.
SHARE:
Prev            Prev
Sigurna enska kuca AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR WAVE EWL
Centar za enska prava SOS telefon Nikic
Savet Evrope
 
Sigurna enska kuca AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR WAVE EWL Centar za enska prava SOS telefon Nikic Savet Evrope
 
Kampanju podržavaju:
EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Sigurne ženske kuće i ni na koji način ne odražava stavove donatora.
Kampanju podržavaju:
EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Sigurne ženske kuće i ni na koji način ne odražava stavove donatora.