A tolerišem nasilje nad ženama.
A tolerišem nasilje nad ženama.

Podgorica, 03/06/2017
IZVJEŠTAJ IZ SJENKE

Podgorica, 03/06/2017
IZVJEŠTAJ IZ SJENKE
Ženske NVO Sigurna ženska kuća, Centar za ženska prava, SOS telefon Nikšić i SOS telefon Podgorica su podnijele GREVIO komitetu izvještaj iz sjenke o implementaciji Konvencije SE o sprječavanju i suzbijanju nasilja nad ženama i nasilja u porodici u Crnoj Gori. U izradi izvještaja organizacije su se oslanjale na sopstveno iskustvo u pružanju podrške ženama i djeci žrtvama nasilja u porodici i zapažanja i informacije koje su prikupljale tokom redovnog praćenja žena i djece tokom procedura i postupaka koji se vode pred crnogorskim institucijama nakon prijavljivanja nasilja.
Nadamo se da će ovaj izvještaj dati objektivnu sliku stanja u Crnoj Gori kada je u pitanju nasilje nad ženama i nasilje u porodici i da će GREVIO evaluacija  dati jasne i konkretne smjernice pomoću kojih će država Crna Gora unaprijediti institucionalni odgovor po pitanju  zaštite i podršku žrtvama i pojačati odgovornost počinilaca nasilja.

Izvještaj dostupan ovde.
Ženske NVO Sigurna ženska kuća, Centar za ženska prava, SOS telefon Nikšić i SOS telefon Podgorica su podnijele GREVIO komitetu izvještaj iz sjenke o implementaciji Konvencije SE o sprječavanju i suzbijanju nasilja nad ženama i nasilja u porodici u Crnoj Gori. U izradi izvještaja organizacije su se oslanjale na sopstveno iskustvo u pružanju podrške ženama i djeci žrtvama nasilja u porodici i zapažanja i informacije koje su prikupljale tokom redovnog praćenja žena i djece tokom procedura i postupaka koji se vode pred crnogorskim institucijama nakon prijavljivanja nasilja. Nadamo se da će ovaj izvještaj dati objektivnu sliku stanja u Crnoj Gori kada je u pitanju nasilje nad ženama i nasilje u porodici i da će GREVIO evaluacija  dati jasne i konkretne smjernice pomoću kojih će država Crna Gora unaprijediti institucionalni odgovor po pitanju  zaštite i podršku žrtvama i pojačati odgovornost počinilaca nasilja.

Izvještaj dostupan ovde.
SHARE:
Prev            Prev
Sigurna enska kuca AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR WAVE EWL
Centar za enska prava SOS telefon Nikic
Savet Evrope
 
Sigurna enska kuca AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR WAVE EWL Centar za enska prava SOS telefon Nikic Savet Evrope
 
Kampanju podržavaju:
EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Sigurne ženske kuće i ni na koji način ne odražava stavove donatora.
Kampanju podržavaju:
EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Sigurne ženske kuće i ni na koji način ne odražava stavove donatora.