A tolerišem nasilje nad ženama.
A tolerišem nasilje nad ženama.

Podgorica, 12/02/2017
1 MILIJARDA USTAJE

Podgorica, 12/02/2017
1 MILIJARDA USTAJE

U nedelju, 12. februara plesalo se protiv nasilja nad ženama na Trgu Nezavisnosti u Podgorici! Ove godine Jedna milijarda ustaje – revolucija fokus stavlja na eksploataciju žena i poziva na još jaču globalnu solidarnost u borbi protiv svih oblika nasilja!

Jedna milijarda ustaje je najmasovniji aktivistički pokret u istoriji međunarodne borbe protiv nasilja nad ženama. Prošle godine plesalo se 14. februara u oko 200 država na svijetu.

Plesali uz nas gradjanke/i, odgovorne/i političarke/i, ministrke/i, diplomatkinje/e, i druge/i zagovornice/i nenasilja. Crna Gora je i ove godine bila rame uz rame sa državama i gradovima u kojima je ples nadjačao nasilje nad ženama.

U nedelju, 12. februara plesalo se protiv nasilja nad ženama na Trgu Nezavisnosti u Podgorici! Ove godine Jedna milijarda ustaje – revolucija fokus stavlja na eksploataciju žena i poziva na još jaču globalnu solidarnost u borbi protiv svih oblika nasilja!

Jedna milijarda ustaje je najmasovniji aktivistički pokret u istoriji međunarodne borbe protiv nasilja nad ženama. Prošle godine plesalo se 14. februara u oko 200 država na svijetu.

Plesali uz nas gradjanke/i, odgovorne/i političarke/i, ministrke/i, diplomatkinje/e, i druge/i zagovornice/i nenasilja. Crna Gora je i ove godine bila rame uz rame sa državama i gradovima u kojima je ples nadjačao nasilje nad ženama.

SHARE:
Prev            Prev
Sigurna enska kuca AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR WAVE EWL
Centar za enska prava SOS telefon Nikic
Savet Evrope
 
Sigurna enska kuca AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR WAVE EWL Centar za enska prava SOS telefon Nikic Savet Evrope
 
Kampanju podržavaju:
EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Sigurne ženske kuće i ni na koji način ne odražava stavove donatora.
Kampanju podržavaju:
EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Sigurne ženske kuće i ni na koji način ne odražava stavove donatora.