A tolerišem nasilje nad ženama.
A tolerišem nasilje nad ženama.

Budva, 13/12/2016
KONFERENCIJA

Budva, 13/12/2016
KONFERENCIJA
Regionalna konferencija „Unapređivanje politika rodne ravnopravnosti na Zapadnom Balkanu i u Turskoj“ održana je 12-13 decembra 2016. godine u Budvi.
Konferenciju su organizovali Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP), Sigurna ženska kuća, Generalna skupština Savjeta Evrope, Delegacija Evropske unije u Crnoj Gori, Agencija Ujedinjenih nacija za prava žena (UN Women), Evropski institut za rodnu ravnopravnost, Regionalna mreža za ravnopravnost polova u Jugoistočnoj Evropi i Ministarstvo za ljudska i manjinska prava.

Učesnice konferencije su bile predstavnice nevladinih organizacija, ministri/ministarke, predstavnici/e vlada zemalja Zapadnog Balkana, poslanici/e nacionalnih parlamenata, Parlamentarne skupštine Savjeta Evrope, predstavnici/e institucija nadležnih za zaštitu i prevenciju nasilja nad ženama (policija, socijalne službe, sudstvo, zdravstvo, obrazovne ustanove), međunarodnih partnera i donatorskih agencija.
Učesnice i učesnici su naglasili potrebu da se ojačaju institucije koje štite prava žena i stvore strukture za sprovođenje standarda EU i međunarodnih pravnih instrumenata iz oblasti rodne ravnopravnosti, a posebno Konvencije SE o sprječavanju i suzbijanju nasilja nad ženama i nasilja u porodici.

Sa konferencije je poručeno da je neophodno intenzivirati saradnju kako bi se povećalo učešće žena i uticaj u donošenju odluka, kao i da bi se zaustavili svi oblici nasilja nad ženama. Očekuje se da će saradnja biti pretočena u regionalnu programsku incijativu, koja će poslužiti kao međusobni mehanizam podrške i snažan podsticaj promjenama na ovom polju.
Regionalna konferencija „Unapređivanje politika rodne ravnopravnosti na Zapadnom Balkanu i u Turskoj“ održana je 12-13 decembra 2016. godine u Budvi.
Konferenciju su organizovali Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP), Sigurna ženska kuća, Generalna skupština Savjeta Evrope, Delegacija Evropske unije u Crnoj Gori, Agencija Ujedinjenih nacija za prava žena (UN Women), Evropski institut za rodnu ravnopravnost, Regionalna mreža za ravnopravnost polova u Jugoistočnoj Evropi i Ministarstvo za ljudska i manjinska prava.

Učesnice konferencije su bile predstavnice nevladinih organizacija, ministri/ministarke, predstavnici/e vlada zemalja Zapadnog Balkana, poslanici/e nacionalnih parlamenata, Parlamentarne skupštine Savjeta Evrope, predstavnici/e institucija nadležnih za zaštitu i prevenciju nasilja nad ženama (policija, socijalne službe, sudstvo, zdravstvo, obrazovne ustanove), međunarodnih partnera i donatorskih agencija. Učesnice i učesnici su naglasili potrebu da se ojačaju institucije koje štite prava žena i stvore strukture za sprovođenje standarda EU i međunarodnih pravnih instrumenata iz oblasti rodne ravnopravnosti, a posebno Konvencije SE o sprječavanju i suzbijanju nasilja nad ženama i nasilja u porodici.

Sa konferencije je poručeno da je neophodno intenzivirati saradnju kako bi se povećalo učešće žena i uticaj u donošenju odluka, kao i da bi se zaustavili svi oblici nasilja nad ženama. Očekuje se da će saradnja biti pretočena u regionalnu programsku incijativu, koja će poslužiti kao međusobni mehanizam podrške i snažan podsticaj promjenama na ovom polju.
SHARE:
Prev            Prev
Sigurna enska kuca AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR WAVE EWL
Centar za enska prava SOS telefon Nikic
Savet Evrope
 
Sigurna enska kuca AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR WAVE EWL Centar za enska prava SOS telefon Nikic Savet Evrope
 
Kampanju podržavaju:
EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Sigurne ženske kuće i ni na koji način ne odražava stavove donatora.
Kampanju podržavaju:
EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Sigurne ženske kuće i ni na koji način ne odražava stavove donatora.