A tolerišem nasilje nad ženama.
A tolerišem nasilje nad ženama.

01/12/2016, Podgorica
SASTANAK

01/12/2016, Podgorica
SASTANAK

SOS telefon Nikšić i Centar bezbjednosti Nikšić su u partnerstvu sa Inovaciono preduzetničkim centrom Tehnopolis iz Nikšića organizovali lokalni konsultativni sastanak o problemima i praksama postupanja u slučajevima nasilja u porodici. Sastanku su prisustvovali predstavnici/ce relevantnih lokalnih institucija i organizacija koje se bave zaštitom od nasilja u porodici.

Cilj sastanka je bio razmjena informacija o aktuelnim praksama postupanja u slučajevima nasilja u porodici u 2016. godini i definisanje zajedničkih preporuka za efikasniji rad u 2017. godini.

Konsultativni sastanak je organizovan u okviru kampanje „16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama“.

SOS telefon Nikšić i Centar bezbjednosti Nikšić su u partnerstvu sa Inovaciono preduzetničkim centrom Tehnopolis iz Nikšića organizovali lokalni konsultativni sastanak o problemima i praksama postupanja u slučajevima nasilja u porodici. Sastanku su prisustvovali predstavnici/ce relevantnih lokalnih institucija i organizacija koje se bave zaštitom od nasilja u porodici.

Cilj sastanka je bio razmjena informacija o aktuelnim praksama postupanja u slučajevima nasilja u porodici u 2016. godini i definisanje zajedničkih preporuka za efikasniji rad u 2017. godini.

Konsultativni sastanak je organizovan u okviru kampanje „16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama“.

SHARE:
Prev            Prev
Sigurna enska kuca AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR WAVE EWL
Centar za enska prava SOS telefon Nikic
Savet Evrope
 
Sigurna enska kuca AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR WAVE EWL Centar za enska prava SOS telefon Nikic Savet Evrope
 
Kampanju podržavaju:
EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Sigurne ženske kuće i ni na koji način ne odražava stavove donatora.
Kampanju podržavaju:
EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Sigurne ženske kuće i ni na koji način ne odražava stavove donatora.