A tolerišem nasilje nad ženama.
A tolerišem nasilje nad ženama.

01/12/2016, Podgorica
TRIBINA

01/12/2016, Podgorica
TRIBINA

Predsjednica Sigurne ženske kuće, Ljiljana Raičević govorila je na tribini Teen Talk 2016, koja je održana u bioskopu Cineplexx u Delta City-ju. Tinejdzeri i tinejdzerke su imali priliku da čuju koji su to oblici nasilja u porodici i u emotivnim vezama, posledicama nasilja, zatim kako mogu pomoći i kome se obratiti za pomoć ako se nasilje dešava njima ili njihovim prijateljicama.

Podsjećamo da Konvencija SE o sprječavanju i suzbijanju nasilja nad ženama i nasilja u porodici obavezuje države potpisnice da obezbijede promjenu društvenih i kulturnih obrazaca ponašanja žena i muškaraca u cilju iskorenjivanja stereotipa i predrasuda, zatim uvodjenje u obrazovni sistem sadržaja koji se odnose na ravnopravnost izmedju žena i muškaraca, nenasilno rješavanje sukoba, nasilje nad ženama, pravo na slobodu izbora i slobodu od nasilja.

Predsjednica Sigurne ženske kuće, Ljiljana Raičević govorila je na tribini Teen Talk 2016, koja je održana u bioskopu Cineplexx u Delta City-ju. Tinejdzeri i tinejdzerke su imali priliku da čuju koji su to oblici nasilja u porodici i u emotivnim vezama, posledicama nasilja, zatim kako mogu pomoći i kome se obratiti za pomoć ako se nasilje dešava njima ili njihovim prijateljicama.

Podsjećamo da Konvencija SE o sprječavanju i suzbijanju nasilja nad ženama i nasilja u porodici obavezuje države potpisnice da obezbijede promjenu društvenih i kulturnih obrazaca ponašanja žena i muškaraca u cilju iskorenjivanja stereotipa i predrasuda, zatim uvodjenje u obrazovni sistem sadržaja koji se odnose na ravnopravnost izmedju žena i muškaraca, nenasilno rješavanje sukoba, nasilje nad ženama, pravo na slobodu izbora i slobodu od nasilja.

SHARE:
Prev            Prev
Sigurna enska kuca AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR WAVE EWL
Centar za enska prava SOS telefon Nikic
Savet Evrope
 
Sigurna enska kuca AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR WAVE EWL Centar za enska prava SOS telefon Nikic Savet Evrope
 
Kampanju podržavaju:
EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Sigurne ženske kuće i ni na koji način ne odražava stavove donatora.
Kampanju podržavaju:
EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Sigurne ženske kuće i ni na koji način ne odražava stavove donatora.