A tolerišem nasilje nad ženama.
A tolerišem nasilje nad ženama.
PDF    
Podgorica 12/10/2016
SAOPŠTENJE
PDF    
Podgorica 12/10/2016
SAOPŠTENJE

Aktiviskinje ženskih nevladinih organizacija oglasile su se povodom brutalnog ubistva Biljane Kršikape, žrtve nasilja u porodici. Ovaj brutalni zločin je izvršen od strane supruga koji je dugi niz godina zlostavljao nju i djecu, a sistem ga nije zaustavio.

Dok Ministarstvo pravde u nedavnom izvještaju prikazuje pozitivnu sliku stanja u zaštiti od nasilja u porodici, zaludni članovi multidisciplinarnih timova „figuriraju“ kao mehanizam zaštite žrtava porodičnog nasilja, pravosuđe i dalje "njeguje" blagu kaznenu politiku, policija ne koristi svoje zakonske obaveze i ovlašćenja.


Zato, juče je pucano i u sistem i u pravdu.

Juče Biljana, a sjutra neka od nas!

Saopštenje je dostupno u prilogu.

Aktiviskinje ženskih nevladinih organizacija oglasile su se povodom brutalnog ubistva Biljane Kršikape, žrtve nasilja u porodici. Ovaj brutalni zločin je izvršen od strane supruga koji je dugi niz godina zlostavljao nju i djecu, a sistem ga nije zaustavio.

Dok Ministarstvo pravde u nedavnom izvještaju prikazuje pozitivnu sliku stanja u zaštiti od nasilja u porodici, zaludni članovi multidisciplinarnih timova „figuriraju“ kao mehanizam zaštite žrtava porodičnog nasilja, pravosuđe i dalje "njeguje" blagu kaznenu politiku, policija ne koristi svoje zakonske obaveze i ovlašćenja.
Zato, juče je pucano i u sistem i u pravdu.

Juče Biljana, a sjutra neka od nas!

Saopštenje je dostupno u prilogu.

SHARE:
Prev            Prev
Sigurna enska kuca AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR WAVE EWL
Centar za enska prava SOS telefon Nikic
Savet Evrope
 
Sigurna enska kuca AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR WAVE EWL Centar za enska prava SOS telefon Nikic Savet Evrope
 
Kampanju podržavaju:
EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Sigurne ženske kuće i ni na koji način ne odražava stavove donatora.
Kampanju podržavaju:
EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Sigurne ženske kuće i ni na koji način ne odražava stavove donatora.