A tolerišem nasilje nad ženama.
A tolerišem nasilje nad ženama.

Podgorica 23/06/2016
OKRUGLI STO

Podgorica 23/06/2016
OKRUGLI STO

Centar za ženska prava, u okviru regionalnog projekta Balkans Act (Against Crime of Trafficking) Now! organizovao je okrugli sto „Ostvarivanje prava na naknadu štete žrtava krivičnih djela nasilja u Crnoj Gori - Predlog izmjena i dopuna Zakona o naknadi štete žrtvama krivičnih djela nasilja”

Na Okruglom stolu su predstavljeni:
- Predlog izmjena i dopuna Zakona o naknadi štete žrtvama krivičnih djela nasilja kojima je predviđeno uspostavljanje Fonda za naknadu štete žrtvama krivičnih djela nasilja. Predlog je sačinila Radna grupa čiji su članovi i članice bili predstavnici/e Vrhovnog suda Crne Gore, Višeg suda u Podgorici, Kancelarije za borbu protiv trgovine ljudima, Vrhovnog državnog tužilaštva i NVO Centar za ženska prava.


- Studija izvodljivosti osnivanja fonda za naknadu štete žrtvama nasilja koja sadrži analizu mogućih izvora finansiranja Fonda koji ne zahtijevaju alokacije iz državnog budžeta.

Najznačajniji predloženi set izmjena zakona vezuje za uspostavljanje održivih mehanizama institucionalnog tipa koji imaju za cilj da se na duži vremenski rok obezbijedi finansiranje nadoknada štete žrtava krivičnih djela nasilja. Zaključeno je da mehanizam naknada štete žrtvama krivičnog djela nasilja treba učiniti dostupnim što prije.

Centar za ženska prava, u okviru regionalnog projekta Balkans Act (Against Crime of Trafficking) Now! organizovao je okrugli sto „Ostvarivanje prava na naknadu štete žrtava krivičnih djela nasilja u Crnoj Gori - Predlog izmjena i dopuna Zakona o naknadi štete žrtvama krivičnih djela nasilja”

Na Okruglom stolu su predstavljeni:
- Predlog izmjena i dopuna Zakona o naknadi štete žrtvama krivičnih djela nasilja kojima je predviđeno uspostavljanje Fonda za naknadu štete žrtvama krivičnih djela nasilja. Predlog je sačinila Radna grupa čiji su članovi i članice bili predstavnici/e Vrhovnog suda Crne Gore, Višeg suda u Podgorici, Kancelarije za borbu protiv trgovine ljudima, Vrhovnog državnog tužilaštva i NVO Centar za ženska prava.
- Studija izvodljivosti osnivanja fonda za naknadu štete žrtvama nasilja koja sadrži analizu mogućih izvora finansiranja Fonda koji ne zahtijevaju alokacije iz državnog budžeta.

Najznačajniji predloženi set izmjena zakona vezuje za uspostavljanje održivih mehanizama institucionalnog tipa koji imaju za cilj da se na duži vremenski rok obezbijedi finansiranje nadoknada štete žrtava krivičnih djela nasilja. Zaključeno je da mehanizam naknada štete žrtvama krivičnog djela nasilja treba učiniti dostupnim što prije.

SHARE:
Prev            Prev
Sigurna enska kuca AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR WAVE EWL
Centar za enska prava SOS telefon Nikic
Savet Evrope
 
Sigurna enska kuca AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR WAVE EWL Centar za enska prava SOS telefon Nikic Savet Evrope
 
Kampanju podržavaju:
EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Sigurne ženske kuće i ni na koji način ne odražava stavove donatora.
Kampanju podržavaju:
EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Sigurne ženske kuće i ni na koji način ne odražava stavove donatora.