A tolerišem nasilje nad ženama.
A tolerišem nasilje nad ženama.

Podgorica 10/06/2016
SASTANAK

Podgorica 10/06/2016
SASTANAK

Ljiljana Raičević, predsjednica Sigurne ženske kuće, na sastanku nevladinih organizacija sa novim Ministrom rada i socijalnog staranja Borisom Marićem, govorila je o nedovoljnoj implementaciji Konvencije Savjeta Evrope o sprječavanju i suzbijanju nasilja nad ženama i nasilja u porodici. Crna Gora je ratifikacijom Konvencije preuzela obavezu da pruži adekvatnu zaštitu i podršku ženama žrtvama nasilja i kazni počinioce istog.

Na sastanku je rečeno da je Sigurna ženska kuća uputila je poslanicama inicijativu za izmjenu definicije porodice u pomenutim zakonima i njihovo usaglašavanje sa Konvencijom.


Neophodno je dopuniti Krivični zakonik i Zakon o zaštiti od nasilja u porodici i obezbijediti da zakoni štite sve žene žrtve nasilja u porodici. Nadalje, predložene izmjene Krivičnog zakonika, obuhvataju propisivanje novog oblika krivičnog djela silovanje bez pristanka u odsustvu prijetnje i prinude, kao i silovanje prema članu porodice, uključujući silovanje u braku kao kvalifikovani oblik krivičnog djela silovanje.

Ljiljana Raičević, predsjednica Sigurne ženske kuće, na sastanku nevladinih organizacija sa novim Ministrom rada i socijalnog staranja Borisom Marićem, govorila je o nedovoljnoj implementaciji Konvencije Savjeta Evrope o sprječavanju i suzbijanju nasilja nad ženama i nasilja u porodici. Crna Gora je ratifikacijom Konvencije preuzela obavezu da pruži adekvatnu zaštitu i podršku ženama žrtvama nasilja i kazni počinioce istog.

Na sastanku je rečeno da je Sigurna ženska kuća uputila je poslanicama inicijativu za izmjenu definicije porodice u pomenutim zakonima i njihovo usaglašavanje sa Konvencijom.
Neophodno je dopuniti Krivični zakonik i Zakon o zaštiti od nasilja u porodici i obezbijediti da zakoni štite sve žene žrtve nasilja u porodici. Nadalje, predložene izmjene Krivičnog zakonika, obuhvataju propisivanje novog oblika krivičnog djela silovanje bez pristanka u odsustvu prijetnje i prinude, kao i silovanje prema članu porodice, uključujući silovanje u braku kao kvalifikovani oblik krivičnog djela silovanje.

SHARE:
Prev            Prev
Sigurna enska kuca AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR WAVE EWL
Centar za enska prava SOS telefon Nikic
Savet Evrope
 
Sigurna enska kuca AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR WAVE EWL Centar za enska prava SOS telefon Nikic Savet Evrope
 
Kampanju podržavaju:
EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Sigurne ženske kuće i ni na koji način ne odražava stavove donatora.
Kampanju podržavaju:
EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Sigurne ženske kuće i ni na koji način ne odražava stavove donatora.