A tolerišem nasilje nad ženama.
A tolerišem nasilje nad ženama.
PDF     PDF    
Podgorica 02/06/2016
INICIJATIVA
PDF     PDF    
Podgorica 02/06/2016
INICIJATIVA

Crna Gora je ratifikacijom Konvencije Savjeta Evrope o sprječavanju i suzbijanju nasilja nad ženama i nasilja u porodici preuzela obavezu da u okviru nasilja u porodici sankcioniše i nasilje prema onim licima koja nisu vanbračni supružnici i ne žive u zajedničkom domaćinstvu. Stoga, Sigurna ženska kuća uputila je poslanicama inicijativu za izmjenu definicije porodice u pomenutim zakonima i njihovo usaglašavanje sa Konvencijom. Neophodno je dopuniti Krivični zakonik i Zakon o zaštiti od nasilja u porodici i obezbijediti da zakoni štite sve žene žrtve nasilja u porodici. Proširivanje kruga zaštićenih lica na osobe koje su u emotivnim vezama preporuka je i Ujedinjenih nacija.


Takodje, poslanicama je upućen predlog amandmana za izmjene Krivičnog zakonika, propisivanjem novog oblika krivičnog djela silovanje bez pristanka u odsustvu prijetnje i prinude, kao i silovanje prema članu porodice, uključujući silovanje u braku kao kvalifikovani oblik krivičnog djela silovanje, a sve u skladu sa Konvencijom.

Predlozi za izmjene i dopune Krivičnog zakonika i Zakona o zaštiti od nasilja u porodici su dostupni u prilogu.

Crna Gora je ratifikacijom Konvencije Savjeta Evrope o sprječavanju i suzbijanju nasilja nad ženama i nasilja u porodici preuzela obavezu da u okviru nasilja u porodici sankcioniše i nasilje prema onim licima koja nisu vanbračni supružnici i ne žive u zajedničkom domaćinstvu. Stoga, Sigurna ženska kuća uputila je poslanicama inicijativu za izmjenu definicije porodice u pomenutim zakonima i njihovo usaglašavanje sa Konvencijom. Neophodno je dopuniti Krivični zakonik i Zakon o zaštiti od nasilja u porodici i obezbijediti da zakoni štite sve žene žrtve nasilja u porodici. Proširivanje kruga zaštićenih lica na osobe koje su u emotivnim vezama preporuka je i Ujedinjenih nacija.
Takodje, poslanicama je upućen predlog amandmana za izmjene Krivičnog zakonika, propisivanjem novog oblika krivičnog djela silovanje bez pristanka u odsustvu prijetnje i prinude, kao i silovanje prema članu porodice, uključujući silovanje u braku kao kvalifikovani oblik krivičnog djela silovanje, a sve u skladu sa Konvencijom.

Predlozi za izmjene i dopune Krivičnog zakonika i Zakona o zaštiti od nasilja u porodici su dostupni u prilogu.

SHARE:
Prev            Prev
Sigurna enska kuca AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR WAVE EWL
Centar za enska prava SOS telefon Nikic
Savet Evrope
 
Sigurna enska kuca AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR WAVE EWL Centar za enska prava SOS telefon Nikic Savet Evrope
 
Kampanju podržavaju:
EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Sigurne ženske kuće i ni na koji način ne odražava stavove donatora.
Kampanju podržavaju:
EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Sigurne ženske kuće i ni na koji način ne odražava stavove donatora.