A tolerišem nasilje nad ženama.
A tolerišem nasilje nad ženama.

Podgorica 25/05/2016
PROTEST

Podgorica 25/05/2016
PROTEST

Ženske nevladine organizacije su organizovale protestni skup ispred zgrade gradskog parlamenta u kojem se održava „Konvencija žena Zapadnog Balkana“. Sa sloganima „Ko je ona?“ „Ja sam siromašna“ „Ja sam radnica“ „Ja sam nezaposlena“ ukazali su na činjenicu da ovakav elitistički skup ne podržava aktivizam žena.

Ženske NVO su tražile da Vlada, Ministarstvo nauke, Glavni grad i Montenegro Airlines informišu javnost o pitanjima: Koji će uticaj pomenuti događaj imati na poboljšanje položaja žena u Crnoj Gori? Na osnovu koje odluke, konkursa, ili otvorenog poziva za nevladine organizacije su donijeli odluku da ograničena sredstva za unapređenje položaja žena troše na pomenuti projekat?


Koliko sredstava je svaka institucija pojedinačno uložila u organizaciju Konvencije, uklučujući i logističku podršku? Kolika je ukupna cijena ovog projekta, uključujući promotivnu kampanju, honorare učesnica Konvencije i svih osoba uključenih u projekat?

Većina aktivistkinja koje su bile prisutne na protestu su prethodno otkazale svoje učešće.

Ženske nevladine organizacije su organizovale protestni skup ispred zgrade gradskog parlamenta u kojem se održava „Konvencija žena Zapadnog Balkana“. Sa sloganima „Ko je ona?“ „Ja sam siromašna“ „Ja sam radnica“ „Ja sam nezaposlena“ ukazali su na činjenicu da ovakav elitistički skup ne podržava aktivizam žena.

Ženske NVO su tražile da Vlada, Ministarstvo nauke, Glavni grad i Montenegro Airlines informišu javnost o pitanjima: Koji će uticaj pomenuti događaj imati na poboljšanje položaja žena u Crnoj Gori? Na osnovu koje odluke, konkursa, ili otvorenog poziva za nevladine organizacije su donijeli odluku da ograničena sredstva za unapređenje položaja žena troše na pomenuti projekat?
Koliko sredstava je svaka institucija pojedinačno uložila u organizaciju Konvencije, uklučujući i logističku podršku? Kolika je ukupna cijena ovog projekta, uključujući promotivnu kampanju, honorare učesnica Konvencije i svih osoba uključenih u projekat?

Većina aktivistkinja koje su bile prisutne na protestu su prethodno otkazale svoje učešće.

SHARE:
Prev            Prev
Sigurna enska kuca AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR WAVE EWL
Centar za enska prava SOS telefon Nikic
Savet Evrope
 
Sigurna enska kuca AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR WAVE EWL Centar za enska prava SOS telefon Nikic Savet Evrope
 
Kampanju podržavaju:
EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Sigurne ženske kuće i ni na koji način ne odražava stavove donatora.
Kampanju podržavaju:
EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Sigurne ženske kuće i ni na koji način ne odražava stavove donatora.