A tolerišem nasilje nad ženama.
A tolerišem nasilje nad ženama.
PDF    
Podgorica 25/05/2016
SAOPŠTENJE
PDF    
Podgorica 25/05/2016
SAOPŠTENJE

Danas 25. maja, ženske organizacije u okviru mreže WAVE (Žene Evrope protiv nasilja) pokreću evropsku kampanju Step up! – Istupi! U naredne dvije godine članice WAVE mreže promovisaće prava žena žrtava nasilja i njihove djece u cilju kvalitetnije podrške i zaštite širom Evrope.

Članice WAVE mreže i SOS telefon za žene i djecu žrtve nasilja Nikšić, zajedno sa Sigurnom ženskom kućom, Centrom za ženska prava i SOS telefonom za žene i djecu žrtve nasilja Podgorica apeluju na donosioce odluka na nacionalnom i evropskom nivou da:

1) Aktivno podržavaju prevenciju i zaštitu žrtava nasilja u porodici i nasilja nad ženama;


2) Obezbijede poboljšan pristup specijalizovanim servisima za podršku ženama žrtvama nasilja i njihovoj djeci; 

3) Povećaju dostupnost specijalizovanih servisa podrške u Crnoj Gori; 

4) Poboljšaju kvalitet podrške nazavisnim ženskim organizacijama koje pružaju specijalizovane servise podrške i koje stavljaju potrebe i prava žena žrtava nasilja u centar svog rada i djelovanja.

Saopštenje je dostupno u prilogu.

Danas 25. maja, ženske organizacije u okviru mreže WAVE (Žene Evrope protiv nasilja) pokreću evropsku kampanju Step up! – Istupi! U naredne dvije godine članice WAVE mreže promovisaće prava žena žrtava nasilja i njihove djece u cilju kvalitetnije podrške i zaštite širom Evrope.

Članice WAVE mreže i SOS telefon za žene i djecu žrtve nasilja Nikšić, zajedno sa Sigurnom ženskom kućom, Centrom za ženska prava i SOS telefonom za žene i djecu žrtve nasilja Podgorica apeluju na donosioce odluka na nacionalnom i evropskom nivou da:

1) Aktivno podržavaju prevenciju i zaštitu žrtava nasilja u porodici i nasilja nad ženama;
2) Obezbijede poboljšan pristup specijalizovanim servisima za podršku ženama žrtvama nasilja i njihovoj djeci; 

3) Povećaju dostupnost specijalizovanih servisa podrške u Crnoj Gori; 

4) Poboljšaju kvalitet podrške nazavisnim ženskim organizacijama koje pružaju specijalizovane servise podrške i koje stavljaju potrebe i prava žena žrtava nasilja u centar svog rada i djelovanja.

Saopštenje je dostupno u prilogu.
SHARE:
Prev            Prev
Sigurna enska kuca AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR WAVE EWL
Centar za enska prava SOS telefon Nikic
Savet Evrope
 
Sigurna enska kuca AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR WAVE EWL Centar za enska prava SOS telefon Nikic Savet Evrope
 
Kampanju podržavaju:
EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Sigurne ženske kuće i ni na koji način ne odražava stavove donatora.
Kampanju podržavaju:
EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Sigurne ženske kuće i ni na koji način ne odražava stavove donatora.