A tolerišem nasilje nad ženama.
A tolerišem nasilje nad ženama.

Podgorica 20/04/2016
KONFERENCIJA

Podgorica 20/04/2016
KONFERENCIJA

U Podgorici je 19. i 20. aprila održana konferencija “Zakon, Politika, Društvo i Diskriminacija”, koju je organizovala Institucija Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore u Podgorici, sa ciljem otvaranja široke društvene kampanje u borbi protiv svih oblika diskriminacije.

Predsjednica Sigurne ženske kuće, Ljiljana Raičević, govorila je u okviru panela: "Evropska perspektiva, potencijali u oblasti anti-diskriminacije". Ukazujući na direktnu vezu između nacionalnog prava i evropskih standarda, ona je istakla značaj usaglašavanja i pune implementacije Konvencije SE o sprječavanju i suzbijanju nasilja nad ženama i nasilja u porodici, čiji je cilj doprinos suzbijanju svih oblika diskriminacije nad ženama i promovisanje suštinske jednakosti između žena i muškaraca, uključujući i osnaživanje žena.


Sa skupa je poručeno da treba ojačati institucionalno djelovanje i raditi na osnaživanju žrtva da prijave diskriminaciju, jer veliki broj slučajeva ostaje neprocesuiran.

U Podgorici je 19. i 20. aprila održana konferencija “Zakon, Politika, Društvo i Diskriminacija”, koju je organizovala Institucija Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore u Podgorici, sa ciljem otvaranja široke društvene kampanje u borbi protiv svih oblika diskriminacije.

Predsjednica Sigurne ženske kuće, Ljiljana Raičević, govorila je u okviru panela: "Evropska perspektiva, potencijali u oblasti anti-diskriminacije". Ukazujući na direktnu vezu između nacionalnog prava i evropskih standarda, ona je istakla značaj usaglašavanja i pune implementacije Konvencije SE o sprječavanju i suzbijanju nasilja nad ženama i nasilja u porodici, čiji je cilj doprinos suzbijanju svih oblika diskriminacije nad ženama i promovisanje suštinske jednakosti između žena i muškaraca, uključujući i osnaživanje žena.
Sa skupa je poručeno da treba ojačati institucionalno djelovanje i raditi na osnaživanju žrtva da prijave diskriminaciju, jer veliki broj slučajeva ostaje neprocesuiran.

SHARE:
Prev            Prev
Sigurna enska kuca AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR WAVE EWL
Centar za enska prava SOS telefon Nikic
Savet Evrope
 
Sigurna enska kuca AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR WAVE EWL Centar za enska prava SOS telefon Nikic Savet Evrope
 
Kampanju podržavaju:
EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Sigurne ženske kuće i ni na koji način ne odražava stavove donatora.
Kampanju podržavaju:
EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Sigurne ženske kuće i ni na koji način ne odražava stavove donatora.