A tolerišem nasilje nad ženama.
A tolerišem nasilje nad ženama.
PDF    
Podgorica 20/04/2016
IZVJEŠTAJ O NAPRETKU
PDF    
Podgorica 20/04/2016
IZVJEŠTAJ O NAPRETKU

Na poziv Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori organizacijama civilnog društva da doprinesu izradi Izvještaja o Crnoj Gori za 2016. godinu, Sigurna ženska kuća je dostavila izvještaj o stanju u oblasti rodno zasnovanog nasilja.

U odnosu na proslogodišnji Izvještaj o napretku, gdje je konstatovano da se sprovodjenje Konvencije o sprječavanju i suzbijanju nasilja nad ženama i nasilja u porodici odvija sporo i da je uspostavljanje jedinstvene baze podataka na nacionalnom nivou odgođeno, stanje je nepromijenjeno.

Praksa pokazuje da je potrebno usvojiti niz odredbi kojima bi se osigurala efikasnija i efektivnija zaštita žrtava nasilja u porodici.


Neophodno je uskladiti domaće zakonodavstvo sa Konvencijom Savjeta Evrope protiv nasilja prema ženama i nasilja u porodici; osigurati odgovarajuće ljudske, finansijske i administrativne resurse za sprovodjenje zakonske regulative i strateških dokumenata; raditi na otvaranju dovoljnog broja sigurnih kuća za žene i djecu žrtve nasilja; uspostaviti krizne centre za žrtve silovanja i žrtve seksualnog nasilja; obezbijediti redovan nadzor nad izvršenjem uslovnih osuda i zaštitnih mjera i u slučajevima nepoštovanja hitno pokrenuti postupak za opoziv uslovne osude odnosno krivični postupak za nepoštovanje zaštitnih mjera.

Izvještaj je dostupan u prilogu.

Na poziv Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori organizacijama civilnog društva da doprinesu izradi Izvještaja o Crnoj Gori za 2016. godinu, Sigurna ženska kuća je dostavila izvještaj o stanju u oblasti rodno zasnovanog nasilja.

U odnosu na proslogodišnji Izvještaj o napretku, gdje je konstatovano da se sprovodjenje Konvencije o sprječavanju i suzbijanju nasilja nad ženama i nasilja u porodici odvija sporo i da je uspostavljanje jedinstvene baze podataka na nacionalnom nivou odgođeno, stanje je nepromijenjeno.

Praksa pokazuje da je potrebno usvojiti niz odredbi kojima bi se osigurala efikasnija i efektivnija zaštita žrtava nasilja u porodici.
Neophodno je uskladiti domaće zakonodavstvo sa Konvencijom Savjeta Evrope protiv nasilja prema ženama i nasilja u porodici; osigurati odgovarajuće ljudske, finansijske i administrativne resurse za sprovodjenje zakonske regulative i strateških dokumenata; raditi na otvaranju dovoljnog broja sigurnih kuća za žene i djecu žrtve nasilja; uspostaviti krizne centre za žrtve silovanja i žrtve seksualnog nasilja; obezbijediti redovan nadzor nad izvršenjem uslovnih osuda i zaštitnih mjera i u slučajevima nepoštovanja hitno pokrenuti postupak za opoziv uslovne osude odnosno krivični postupak za nepoštovanje zaštitnih mjera.

Izvještaj je dostupan u prilogu.

SHARE:
Prev            Prev
Sigurna enska kuca AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR WAVE EWL
Centar za enska prava SOS telefon Nikic
Savet Evrope
 
Sigurna enska kuca AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR WAVE EWL Centar za enska prava SOS telefon Nikic Savet Evrope
 
Kampanju podržavaju:
EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Sigurne ženske kuće i ni na koji način ne odražava stavove donatora.
Kampanju podržavaju:
EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Sigurne ženske kuće i ni na koji način ne odražava stavove donatora.