A tolerišem nasilje nad ženama.
A tolerišem nasilje nad ženama.

Podgorica 09/02/2016
SASTANAK

Podgorica 09/02/2016
SASTANAK

Predstavnice Sigurne ženske kuće Ljiljana Raičević i Budislavka Mira Saveljić su zajedno sa predsjednicom Odbora za rodnu ravnopravnost Nadom Drobnjak i poslanikom Nikolom Gegajem imale sastanak sa Predsjednikom Crne Gore Filipom Vujanovićem.

Na sastanku Predsjednik je obaviješten o Međunarodnoj konferenciji “Opšte i specijalizovane usluge podrške za žene sa iskustvom nasilja - garancije dostupnosti i kvaliteta usluga” koja je posvećena primjeni Konvencije Savjeta Evrope o sprečavanju i suzbijanju nasilja nad ženama i nasilja u porodici.


Predstavnice Albanije, Austrije, BiH, Crne Gore, Hrvatske, Kosova, Makedonije, Rumunije, Slovenije, Srbije i Turske usvojile su Podgoričku deklaraciju kao važan dokument za osnaživanje politike rodne ravnopravnosti na lokalnom, nacionalnom i regionalnom nivou.

Predsjednik je istakao da podržava Podgoričku deklaraciju i rekao da će na nekom od narednih regionalnih samita predsjednika država inicirati ovo pitanje, kao doprinos regionalnoj saradnji u sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici.

Predstavnice Sigurne ženske kuće Ljiljana Raičević i Budislavka Mira Saveljić su zajedno sa predsjednicom Odbora za rodnu ravnopravnost Nadom Drobnjak i poslanikom Nikolom Gegajem imale sastanak sa Predsjednikom Crne Gore Filipom Vujanovićem.

Na sastanku Predsjednik je obaviješten o Međunarodnoj konferenciji “Opšte i specijalizovane usluge podrške za žene sa iskustvom nasilja - garancije dostupnosti i kvaliteta usluga” koja je posvećena primjeni Konvencije Savjeta Evrope o sprečavanju i suzbijanju nasilja nad ženama i nasilja u porodici.
Predstavnice Albanije, Austrije, BiH, Crne Gore, Hrvatske, Kosova, Makedonije, Rumunije, Slovenije, Srbije i Turske usvojile su Podgoričku deklaraciju kao važan dokument za osnaživanje politike rodne ravnopravnosti na lokalnom, nacionalnom i regionalnom nivou.

Predsjednik je istakao da podržava Podgoričku deklaraciju i rekao da će na nekom od narednih regionalnih samita predsjednika država inicirati ovo pitanje, kao doprinos regionalnoj saradnji u sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici.

SHARE:
Prev            Prev
Sigurna enska kuca AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR WAVE EWL
Centar za enska prava SOS telefon Nikic
Savet Evrope
 
Sigurna enska kuca AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR WAVE EWL Centar za enska prava SOS telefon Nikic Savet Evrope
 
Kampanju podržavaju:
EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Sigurne ženske kuće i ni na koji način ne odražava stavove donatora.
Kampanju podržavaju:
EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Sigurne ženske kuće i ni na koji način ne odražava stavove donatora.