A tolerišem nasilje nad ženama.
A tolerišem nasilje nad ženama.

Podgorica, 28/01/2016
SASTANAK

Podgorica, 28/01/2016
SASTANAK

Sigurna ženska kuća i Centar za ženska prava su učestvovali na drugoj Konferenciji slučajeva o zaštiti od nasilja u porodici, koju su organizovali Savjet za građansku kontrolu policije i Centar bezbijednosti Podgorica.

Na skupu se otvoreno i argumentovano diskutovalo o policijskoj praksi i primjeni policijskih ovlašćenja u domenu primjene Zakona o zaštiti od nasilja u porodici.

 
Policijski službenici su pozvani da iskazima žrtava pristupaju s punim povjerenjem, da imaju proaktivniji pristup u kontaktiranju nadležnih organa i institucija. Preporučeno je da se u konkretnim slučajevima kvalitetnije pristupa procjeni rizika, zatraži produženje zaštitnih mjera, osnaži komunikacija sa Centrom za socijalni rad a posebno da se profesionalna pažnja službenika fokusira prema licima sa istorijom nasilja.

Sigurna ženska kuća i Centar za ženska prava su učestvovali na drugoj Konferenciji slučajeva o zaštiti od nasilja u porodici, koju su organizovali Savjet za građansku kontrolu policije i Centar bezbijednosti Podgorica.

Na skupu se otvoreno i argumentovano diskutovalo o policijskoj praksi i primjeni policijskih ovlašćenja u domenu primjene Zakona o zaštiti od nasilja u porodici.  
Policijski službenici su pozvani da iskazima žrtava pristupaju s punim povjerenjem, da imaju proaktivniji pristup u kontaktiranju nadležnih organa i institucija. Preporučeno je da se u konkretnim slučajevima kvalitetnije pristupa procjeni rizika, zatraži produženje zaštitnih mjera, osnaži komunikacija sa Centrom za socijalni rad a posebno da se profesionalna pažnja službenika fokusira prema licima sa istorijom nasilja.

SHARE:
Prev            Prev
Sigurna enska kuca AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR WAVE EWL
Centar za enska prava SOS telefon Nikic
Savet Evrope
 
Sigurna enska kuca AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR WAVE EWL Centar za enska prava SOS telefon Nikic Savet Evrope
 
Kampanju podržavaju:
EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Sigurne ženske kuće i ni na koji način ne odražava stavove donatora.
Kampanju podržavaju:
EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Sigurne ženske kuće i ni na koji način ne odražava stavove donatora.