A tolerišem nasilje nad ženama.
A tolerišem nasilje nad ženama.

Podgorica, 18/11/2015
SASTANAK

Podgorica, 18/11/2015
SASTANAK

U Centru bezbjednosti Podgorica održana je prva konferencija slučajeva o zaštiti od nasilja u porodici na kojoj je diskutovano o policijskoj praksi u domenu primjene Zakona o zaštiti od nasilja u porodici. Skupu, koji su organizovali CB Podgorica i Savjet za građansku kontrolu rada policije, prisustvovale su starješine i policijski službenici Stanice kriminalističke policije za suzbijanje krvnih delikata i nasilja u porodici i predstavnice nevladinih organizacija “Centar za ženska prava”, “SOS Telefon za žene i djecu žrtve nasilja Podgorica” i “Sigurna ženska kuća”.


Predstavnice NVO govorile su, konkretno, o svim uočenim izazovima, primjedbama žrtava porodičnog nasilja i organizacija civilnog društva kako bi se kreirala rešenja za unapređenje primjene policijskih ovlašćenja i za kvalitetniju zaštitu i podršku prema žrtvama porodičnog nasilja.

U Centru bezbjednosti Podgorica održana je prva konferencija slučajeva o zaštiti od nasilja u porodici na kojoj je diskutovano o policijskoj praksi u domenu primjene Zakona o zaštiti od nasilja u porodici. Skupu, koji su organizovali CB Podgorica i Savjet za građansku kontrolu rada policije, prisustvovale su starješine i policijski službenici Stanice kriminalističke policije za suzbijanje krvnih delikata i nasilja u porodici i predstavnice nevladinih organizacija “Centar za ženska prava”, “SOS Telefon za žene i djecu žrtve nasilja Podgorica” i “Sigurna ženska kuća”.
Predstavnice NVO govorile su, konkretno, o svim uočenim izazovima, primjedbama žrtava porodičnog nasilja i organizacija civilnog društva kako bi se kreirala rešenja za unapređenje primjene policijskih ovlašćenja i za kvalitetniju zaštitu i podršku prema žrtvama porodičnog nasilja.

SHARE:
Prev            Prev
Sigurna enska kuca AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR WAVE EWL
Centar za enska prava SOS telefon Nikic
Savet Evrope
 
Sigurna enska kuca AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR WAVE EWL Centar za enska prava SOS telefon Nikic Savet Evrope
 
Kampanju podržavaju:
EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Sigurne ženske kuće i ni na koji način ne odražava stavove donatora.
Kampanju podržavaju:
EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Sigurne ženske kuće i ni na koji način ne odražava stavove donatora.