A tolerišem nasilje nad ženama.
A tolerišem nasilje nad ženama.
PDF     PDF    
Podgorica, 26/11/2015
MEĐUNARODNA KONFERENCIJA
PDF     PDF    
Podgorica, 26/11/2015
MEĐUNARODNA KONFERENCIJA
Sigurna ženska kuća i Odbor za rodnu ravnopravnost su 24. i 25. novembra 2015. godine organizovali međunarodnu konferenciju posvećenu primjeni Konvencije Savjeta Evrope o sprječavanju i suzbijanju nasilja nad ženama i nasilja u porodici, na temu: “Opšte i specijalizovane usluge podrške za žene sa iskustvom nasilja – garancije dostupnosti i kvaliteta usluge”.

Cilj konferencije je uspostavljanje snažne platforme za razvoj i saradnju organizacija civilnog društva sa donosiocima odluka, razmjenu znanja, iskustava i informacija, kao i razvoj jake i dugoročne saradnje u regionu.

Na konferenciji je predstavljen zakonski okvir, stanje u praksi i izazovi u usklađivanju zakonodavstva sa standardima Konvencije u sledećim oblastima:

- Opšte usluge podrške za žrtve nasilja - pravno i psihološko savjetovanje, finansijska pomoć, stanovanje, obrazovanje za žrtve nasilja, pomoć prilikom zapošljavanja i usluge zdravstvene i socijalne zaštite
- Specijalizovane usluge podrške - sigurne kuća, besplatne telefonske linije za pomoć, krizni centri za slučajeve silovanja
- Saradnja javnog sektora sa nevladinim organizacijama ocjena stanja i predlog mjera za unapredjenje saradnje.

Konferenciji su prisustvovali: parlamentarke/ci, predstavnice/ci vlada i nadležnih državnih institucija i organizacija civilnog društva koje se bave zaštitom i promocijom prava žena žrtava nasilja iz Crne Gore, Srbije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Slovenije, Austrije, Makedonije, Turske, Albanije i Kosova.

Konferenciju su finansijski podržali EU kroz projekat “Udruženim naporima – ka novim evropskim standardima u zaštiti žena od rodno zasnovanog nasilja” i TASCO (Technical Assistance for Civil Society Organisations) People2People component i UN WOMEN.     

Na kraju konferencije usvojena je Podgorička deklaracija protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici, koja će biti upućena predsjednicima država.

Program konferencije i Podgorička deklaracija dostupni su u prilogu.
Sigurna ženska kuća i Odbor za rodnu ravnopravnost su 24. i 25. novembra 2015. godine organizovali međunarodnu konferenciju posvećenu primjeni Konvencije Savjeta Evrope o sprječavanju i suzbijanju nasilja nad ženama i nasilja u porodici, na temu: “Opšte i specijalizovane usluge podrške za žene sa iskustvom nasilja – garancije dostupnosti i kvaliteta usluge”.

Cilj konferencije je uspostavljanje snažne platforme za razvoj i saradnju organizacija civilnog društva sa donosiocima odluka, razmjenu znanja, iskustava i informacija, kao i razvoj jake i dugoročne saradnje u regionu.

Na konferenciji je predstavljen zakonski okvir, stanje u praksi i izazovi u usklađivanju zakonodavstva sa standardima Konvencije u sledećim oblastima:

- Opšte usluge podrške za žrtve nasilja - pravno i psihološko savjetovanje, finansijska pomoć, stanovanje, obrazovanje za žrtve nasilja, pomoć prilikom zapošljavanja i usluge zdravstvene i socijalne zaštite
- Specijalizovane usluge podrške - sigurne kuća, besplatne telefonske linije za pomoć, krizni centri za slučajeve silovanja
- Saradnja javnog sektora sa nevladinim organizacijama ocjena stanja i predlog mjera za unapredjenje saradnje. Konferenciji su prisustvovali: parlamentarke/ci, predstavnice/ci vlada i nadležnih državnih institucija i organizacija civilnog društva koje se bave zaštitom i promocijom prava žena žrtava nasilja iz Crne Gore, Srbije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Slovenije, Austrije, Makedonije, Turske, Albanije i Kosova.

Konferenciju su finansijski podržali EU kroz projekat “Udruženim naporima – ka novim evropskim standardima u zaštiti žena od rodno zasnovanog nasilja” i TASCO (Technical Assistance for Civil Society Organisations) People2People component i UN WOMEN.     

Na kraju konferencije usvojena je Podgorička deklaracija protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici, koja će biti upućena predsjednicima država.

Program konferencije i Podgorička deklaracija dostupni su u prilogu.
SHARE:
Prev            Prev
Sigurna enska kuca AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR WAVE EWL
Centar za enska prava SOS telefon Nikic
Savet Evrope
 
Sigurna enska kuca AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR WAVE EWL Centar za enska prava SOS telefon Nikic Savet Evrope
 
Kampanju podržavaju:
EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Sigurne ženske kuće i ni na koji način ne odražava stavove donatora.
Kampanju podržavaju:
EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Sigurne ženske kuće i ni na koji način ne odražava stavove donatora.