A tolerišem nasilje nad ženama.
A tolerišem nasilje nad ženama.

Podgorica, 22/06/2015
SASTANAK

Podgorica, 22/06/2015
SASTANAK

Povodom inicijative za izmjene i dopune krivičnog zakonodavstva koje su Sigurna ženska kuća, Centar za ženska prava i SOS telefon Nikšić podnijeli prošle nedelje, danas je održan sastanak sa poslanicama Nadom Drobnjak, Jelisavom Kalezić, Draginjom Vuksanović i Žanom Filipović.

Na sastanku je predstavljena inicijativa koja obuhvata uvodjenje hitnih mjera zaštite za žrtve krivičnog djela nasilja u porodici ili porodičnoj zajednici i krivičnih djela protiv života i tijela do pravosnažnosti sudske odluke, uvodjenje novog krivičnog djela - proganjanje i uvođenje oštrijih sankcija za krivična djela koja uključuju nasilje u porodici nego za slična krivična djela učinjena van porodičnog konteksta, kao i buduće aktivnosti regionalnog projekta "Udruženim naporima – ka novim evropskim standardima u zaštiti žena od rodno zasnovanog nasilja".


Poslanice su pokazale zainteresovanost za predložene izmjene, te očekujemo punu podršku našoj inicijativi kroz skupštinsku proceduru.

Povodom inicijative za izmjene i dopune krivičnog zakonodavstva koje su Sigurna ženska kuća, Centar za ženska prava i SOS telefon Nikšić podnijeli prošle nedelje, danas je održan sastanak sa poslanicama Nadom Drobnjak, Jelisavom Kalezić, Draginjom Vuksanović i Žanom Filipović.

Na sastanku je predstavljena inicijativa koja obuhvata uvodjenje hitnih mjera zaštite za žrtve krivičnog djela nasilja u porodici ili porodičnoj zajednici i krivičnih djela protiv života i tijela do pravosnažnosti sudske odluke, uvodjenje novog krivičnog djela - proganjanje i uvođenje oštrijih sankcija za krivična djela koja uključuju nasilje u porodici nego za slična krivična djela učinjena van porodičnog konteksta, kao i buduće aktivnosti regionalnog projekta "Udruženim naporima – ka novim evropskim standardima u zaštiti žena od rodno zasnovanog nasilja".
Poslanice su pokazale zainteresovanost za predložene izmjene, te očekujemo punu podršku našoj inicijativi kroz skupštinsku proceduru.

SHARE:
Prev            Prev
Sigurna enska kuca AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR WAVE EWL
Centar za enska prava SOS telefon Nikic
Savet Evrope
 
Sigurna enska kuca AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR WAVE EWL Centar za enska prava SOS telefon Nikic Savet Evrope
 
Kampanju podržavaju:
EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Sigurne ženske kuće i ni na koji način ne odražava stavove donatora.
Kampanju podržavaju:
EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Sigurne ženske kuće i ni na koji način ne odražava stavove donatora.