A tolerišem nasilje nad ženama.
A tolerišem nasilje nad ženama.

Podgorica 17/06/2015
PODRŠKA

Podgorica 17/06/2015
PODRŠKA

Liberalna partija je pozdravila predloge za izmjene i dopune Zakona o krivičnom postupku i Krivičnog zakonika Crne Gore koje su Sigurna ženska kuća, Centar za ženska prava i SOS telefon Nikšić prošle nedelje uputili poslanicama u crnogorskom parlamentu.

LP je saopštila da će predložene izmjene ozbiljno analizirati i podržati kroz skupštinsku proceduru.


Inicijativa obuhvata uvodjenje hitnih mjera zaštite za žrtve krivičnog djela nasilja u porodici ili porodičnoj zajednici i krivičnih djela protiv života i tijela do pravosnažnosti sudske odluke, uvodjenje novog krivičnog djela - proganjanje i uvođenje oštrijih sankcija za krivična djela koja uključuju nasilje u porodici nego za slična krivična djela učinjena van porodičnog konteksta.

Liberalna partija je pozdravila predloge za izmjene i dopune Zakona o krivičnom postupku i Krivičnog zakonika Crne Gore koje su Sigurna ženska kuća, Centar za ženska prava i SOS telefon Nikšić prošle nedelje uputili poslanicama u crnogorskom parlamentu.

LP je saopštila da će predložene izmjene ozbiljno analizirati i podržati kroz skupštinsku proceduru.
Inicijativa obuhvata uvodjenje hitnih mjera zaštite za žrtve krivičnog djela nasilja u porodici ili porodičnoj zajednici i krivičnih djela protiv života i tijela do pravosnažnosti sudske odluke, uvodjenje novog krivičnog djela - proganjanje i uvođenje oštrijih sankcija za krivična djela koja uključuju nasilje u porodici nego za slična krivična djela učinjena van porodičnog konteksta.

SHARE:
Prev            Prev
Sigurna enska kuca AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR WAVE EWL
Centar za enska prava SOS telefon Nikic
Savet Evrope
 
Sigurna enska kuca AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR WAVE EWL Centar za enska prava SOS telefon Nikic Savet Evrope
 
Kampanju podržavaju:
EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Sigurne ženske kuće i ni na koji način ne odražava stavove donatora.
Kampanju podržavaju:
EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Sigurne ženske kuće i ni na koji način ne odražava stavove donatora.