A tolerišem nasilje nad ženama.
A tolerišem nasilje nad ženama.

Strazbur, 16/06/2015
KONVENCIJA

Strazbur, 16/06/2015
KONVENCIJA
Prema zvaničnim podacima Savjeta Evrope, do sada je Konvenciju potpisalo 20 država, a ratifikovalo njih 18.
Kipar je potpisao Konvenciju Savjeta Evrope o sprječavanju i suzbijanju nasilja nad ženama i nasilja u porodici. Prema zvaničnim podacima Savjeta Evrope, do sada je Konvenciju potpisalo 20 država, a ratifikovalo njih 18.
SHARE:
Prev            Prev
Sigurna enska kuca AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR WAVE EWL
Centar za enska prava SOS telefon Nikic
Savet Evrope
 
Sigurna enska kuca AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR WAVE EWL Centar za enska prava SOS telefon Nikic Savet Evrope
 
Kampanju podržavaju:
EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Sigurne ženske kuće i ni na koji način ne odražava stavove donatora.
Kampanju podržavaju:
EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Sigurne ženske kuće i ni na koji način ne odražava stavove donatora.