A tolerišem nasilje nad ženama.
A tolerišem nasilje nad ženama.

Podgorica, 16/04/2015
GREVIO

Podgorica, 16/04/2015
GREVIO

Grupa NVO koje se bave zaštitom žena žrtava nasilja: Centar za ženska prava, Sigurna ženska kuća, SOS telefon Nikšić, Akcija za ljudska prava, Anima, Centar za romske inicijative i SOS Telefon Podgorica uputile su primjedbu na transparentnost postupka izbora kandidata/tkinje za članove/ice Grupe eksperata za borbu protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici (GREVIO).

Osim Javnog poziva za predlaganje tri kandidata/kinje za članove/ice GREVIO od 26.01.2015. godine, Ministarstvo rada i socijalnog staranja nije objavilo ni jednu informaciju o daljem toku ovog postupka, pa ni odluku o odabiru kandidata i informaciju o tome da li je blagovremeno dostavljena Generalnom sekretaru Savjeta Evrope. Ni osobe iz nevladinog sektora koje su se prijavile na Javni poziv nijesu obaviještene o ishodu njihove kandidature.

Primjedbu da postoji ozbiljna zabrinutost da se proces nije odvijao u skladu sa pravilima izbornog postupka za GREVIO grupa NVO je uputila Ministartvu rada i socijalnog staranja, a nakon dobijanja odgovora da Ministarstvo nije bilo u obavezi da formira komisiju i donosi odluku o izboru kandidata, primjedba sa zahtjevom da se hitno preispita postupanje pomenutog Ministarstva je postata: Vladi Crne Gore, Savjetu Evrope, Delegaciji EU u Crnoj Gori i Evropskoj komisiji u Briselu.

Grupa NVO koje se bave zaštitom žena žrtava nasilja: Centar za ženska prava, Sigurna ženska kuća, SOS telefon Nikšić, Akcija za ljudska prava, Anima, Centar za romske inicijative i SOS Telefon Podgorica uputile su primjedbu na transparentnost postupka izbora kandidata/tkinje za članove/ice Grupe eksperata za borbu protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici (GREVIO).

Osim Javnog poziva za predlaganje tri kandidata/kinje za članove/ice GREVIO od 26.01.2015. godine, Ministarstvo rada i socijalnog staranja nije objavilo ni jednu informaciju o daljem toku ovog postupka, pa ni odluku o odabiru kandidata i informaciju o tome da li je blagovremeno dostavljena Generalnom sekretaru Savjeta Evrope. Ni osobe iz nevladinog sektora koje su se prijavile na Javni poziv nijesu obaviještene o ishodu njihove kandidature. Primjedbu da postoji ozbiljna zabrinutost da se proces nije odvijao u skladu sa pravilima izbornog postupka za GREVIO grupa NVO je uputila Ministartvu rada i socijalnog staranja, a nakon dobijanja odgovora da Ministarstvo nije bilo u obavezi da formira komisiju i donosi odluku o izboru kandidata, primjedba sa zahtjevom da se hitno preispita postupanje pomenutog Ministarstva je postata: Vladi Crne Gore, Savjetu Evrope, Delegaciji EU u Crnoj Gori i Evropskoj komisiji u Briselu.

SHARE:
Prev            Prev
Sigurna enska kuca AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR WAVE EWL
Centar za enska prava SOS telefon Nikic
Savet Evrope
 
Sigurna enska kuca AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR WAVE EWL Centar za enska prava SOS telefon Nikic Savet Evrope
 
Kampanju podržavaju:
EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Sigurne ženske kuće i ni na koji način ne odražava stavove donatora.
Kampanju podržavaju:
EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Sigurne ženske kuće i ni na koji način ne odražava stavove donatora.