A tolerišem nasilje nad ženama.
A tolerišem nasilje nad ženama.

Podgorica, 1/04/2015
SASTANAK

Podgorica, 1/04/2015
SASTANAK
Nevladine organizacija koje se bave zaštitom žena i djece od nasilja su imale sastanak sa novom ministricom rada i socijalnog staranja, g-djom Zoricom Kovacević.

Na sastanku je predstavljen projekat “Udruženim naporima – ka novim evropskim standardima u zaštiti žena od rodno zasnovanog nasilja“. Ministici su uručeni Indikatori za praćenje primjene odredbi Konvencije o sprečavanju i suzbijanju nasilja nad ženama i nasilja u porodici i najavljena izrada Studije uskladjenosti zakonodavnih i strateških dokumenata sa standardima Konvencije, koju Sigurna ženska kuća priprema zajedno sa lokalnim partnerskim organizacijama iz Crne Gore.
Praćenje implementacije Konvenije SE o sprečavanju i suzbijanju nasilja nad ženama i nasilja u porodici je u nadležnosti ovog Ministarstva, a ministrica je dala podršku i izrazila spremnost da saradjuje sa nevladinim organizacijama u oblasti zaštite od nasilja nad ženama i nasilja u porodici.
Nevladine organizacija koje se bave zaštitom žena i djece od nasilja su imale sastanak sa novom ministricom rada i socijalnog staranja, g-djom Zoricom Kovacević.

Na sastanku je predstavljen projekat “Udruženim naporima – ka novim evropskim standardima u zaštiti žena od rodno zasnovanog nasilja“. Ministici su uručeni Indikatori za praćenje primjene odredbi Konvencije o sprečavanju i suzbijanju nasilja nad ženama i nasilja u porodici i najavljena izrada Studije uskladjenosti zakonodavnih i strateških dokumenata sa standardima Konvencije, koju Sigurna ženska kuća priprema zajedno sa lokalnim partnerskim organizacijama iz Crne Gore. Praćenje implementacije Konvenije SE o sprečavanju i suzbijanju nasilja nad ženama i nasilja u porodici je u nadležnosti ovog Ministarstva, a ministrica je dala podršku i izrazila spremnost da saradjuje sa nevladinim organizacijama u oblasti zaštite od nasilja nad ženama i nasilja u porodici.
SHARE:
Prev            Prev
Sigurna enska kuca AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR WAVE EWL
Centar za enska prava SOS telefon Nikic
Savet Evrope
 
Sigurna enska kuca AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR WAVE EWL Centar za enska prava SOS telefon Nikic Savet Evrope
 
Kampanju podržavaju:
EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Sigurne ženske kuće i ni na koji način ne odražava stavove donatora.
Kampanju podržavaju:
EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Sigurne ženske kuće i ni na koji način ne odražava stavove donatora.