A tolerišem nasilje nad ženama.
A tolerišem nasilje nad ženama.

Podgorica, 05-06/02/2015
RADNI SASTANAK

Podgorica, 05-06/02/2015
RADNI SASTANAK
Održan je prvi radni sastanak partnerskih organizacija koje realizuju projekat “Udruženim naporima – ka novim evropskim standardima u zaštiti žena od rodno zasnovanog nasilja“ u Podgorici (Crna Gora), 5-6. februara 2015. godine. Organizator sastanka bila je Sigurna ženska kuća iz Podgorice, koja se partnerskoj koaliciji priključila u drugoj fazi realizacije projekta (2015-2016).
Na sastanku su analizirana iskustva i postignuća iz prve faze realizacije projekta (2013-2014), a razmatran je plan aktivnosti koje će i u toku 2015.godine biti usmjerene na praćenje primjene standarda Konvencije Savjeta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja prema ženama i nasilja u porodici.
Održan je prvi radni sastanak partnerskih organizacija koje realizuju projekat “Udruženim naporima – ka novim evropskim standardima u zaštiti žena od rodno zasnovanog nasilja“ u Podgorici (Crna Gora), 5-6. februara 2015. godine. Organizator sastanka bila je Sigurna ženska kuća iz Podgorice, koja se partnerskoj koaliciji priključila u drugoj fazi realizacije projekta (2015-2016). Na sastanku su analizirana iskustva i postignuća iz prve faze realizacije projekta (2013-2014), a razmatran je plan aktivnosti koje će i u toku 2015.godine biti usmjerene na praćenje primjene standarda Konvencije Savjeta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja prema ženama i nasilja u porodici.
SHARE:
Prev            Prev
Sigurna enska kuca AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR WAVE EWL
Centar za enska prava SOS telefon Nikic
Savet Evrope
 
Sigurna enska kuca AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR WAVE EWL Centar za enska prava SOS telefon Nikic Savet Evrope
 
Kampanju podržavaju:
EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Sigurne ženske kuće i ni na koji način ne odražava stavove donatora.
Kampanju podržavaju:
EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Sigurne ženske kuće i ni na koji način ne odražava stavove donatora.