Član 49 - Opšte obaveze
Član 3 – Definicije
Član 5 - Obaveze država i dužna pažnja
Član 7 - Sveobuhvatne i koordinisane politike
Član 8 - Finansijska sredstva
Član 9 - Nevladine organizacije i civilno društvo
Član 10 - Koordinaciono tijelo
Član 11 - Prikupljanje podataka i istraživanje
Član 15 - Obuka stručnjaka
Član 16 - Programi preventivne intervencije i programi za rad s učiniocima nasilja
Član 18 - Opšte obaveze
Član 19 - Informisanje
Član 20 - Opšte usluge podrške
Član 21 - Pomoć prilikom ulaganja pojedinačnih/kolektivnih žalbi
Član 22 - Specijalizirane usluge podrške
Član 23 - Sigurne kuće
Član 24 - SOS telefoni
Član 25 - Podrška za žrtve seksualnog nasilja
Član 26 - Zaštita i podrška za djecu svjedoke
Član 27 - Prijavljivanje
Član 28 - Prijavljivanje stručnjaka
Član 29 - Građanske parnice i pravni lijekovi
Član 30 - Naknada
Član 31 - Starateljstvo, pravo na posjetu i sigurnost
Član 32 - Građanske posljedice prinudnih brakova
Član 33 - Psihičko nasilje
Član 34 - Proganjanje
Član 35 - Fizičko nasilje
Član 36 - Seksualno nasilje, uključujući silovanje
Član 37 - Prinudni brak
Član 38 - Genitalno sakaćenje žena
Član 39 - Prinudni abortus i prinudna sterilizacija
Član 40 - Seksualno uznemiravanje
Član 41 - Pomaganje odnosno podstrekivanje i pokušaj
Član 42 - Neprihvatljiva opravdanja za krivična djela, uključujući i djela počinjena u ime tzv. časti
Član 43 - Važenje krivičnih djela
Član 44 - Nadležnost
Član 45 - Sankcije i mjere
Član 46 - Otežavajuće okolnosti
Član 47 - Presude treće članice
Član 48 - Zabrana procesa obaveznog alternativnog rješavanja sporova odnosno određivanja kazne
Član 49 - Opšte obaveze
Član 50 - Neposredni odgovor, prevencija i zaštita
Član 51 - Procjena rizika i upravljanje rizikom
Član 52 - Hitne mjere zaštite
Član 53 - Mjere zabrane prilaska odnosno zaštite
Član 54 - Istrage i dokazi
Član 55 - Postupci ex parte i ex officio
Član 56 - Mjere zaštite
Član 57 - Pravna pomoć
 
Član 49 - Opšte obaveze
Član 3 – Definicije
Član 5 - Obaveze država i dužna pažnja
Član 7 - Sveobuhvatne i koordinisane politike
Član 8 - Finansijska sredstva
Član 9 - Nevladine organizacije i civilno društvo
Član 10 - Koordinaciono tijelo
Član 11 - Prikupljanje podataka i istraživanje
Član 15 - Obuka stručnjaka
Član 16 - Programi preventivne intervencije i programi za rad s učiniocima nasilja
Član 18 - Opšte obaveze
Član 19 - Informisanje
Član 20 - Opšte usluge podrške
Član 21 - Pomoć prilikom ulaganja pojedinačnih/kolektivnih žalbi
Član 22 - Specijalizirane usluge podrške
Član 23 - Sigurne kuće
Član 24 - SOS telefoni
Član 25 - Podrška za žrtve seksualnog nasilja
Član 26 - Zaštita i podrška za djecu svjedoke
Član 27 - Prijavljivanje
Član 28 - Prijavljivanje stručnjaka
Član 29 - Građanske parnice i pravni lijekovi
Član 30 - Naknada
Član 31 - Starateljstvo, pravo na posjetu i sigurnost
Član 32 - Građanske posljedice prinudnih brakova
Član 33 - Psihičko nasilje
Član 34 - Proganjanje
Član 35 - Fizičko nasilje
Član 36 - Seksualno nasilje, uključujući silovanje
Član 37 - Prinudni brak
Član 38 - Genitalno sakaćenje žena
Član 39 - Prinudni abortus i prinudna sterilizacija
Član 40 - Seksualno uznemiravanje
Član 41 - Pomaganje odnosno podstrekivanje i pokušaj
Član 42 - Neprihvatljiva opravdanja za krivična djela, uključujući i djela počinjena u ime tzv. časti
Član 43 - Važenje krivičnih djela
Član 44 - Nadležnost
Član 45 - Sankcije i mjere
Član 46 - Otežavajuće okolnosti
Član 47 - Presude treće članice
Član 48 - Zabrana procesa obaveznog alternativnog rješavanja sporova odnosno određivanja kazne
Član 49 - Opšte obaveze
Član 50 - Neposredni odgovor, prevencija i zaštita
Član 51 - Procjena rizika i upravljanje rizikom
Član 52 - Hitne mjere zaštite
Član 53 - Mjere zabrane prilaska odnosno zaštite
Član 54 - Istrage i dokazi
Član 55 - Postupci ex parte i ex officio
Član 56 - Mjere zaštite
Član 57 - Pravna pomoć
 
Član 49 - Opšte obaveze – Istraga, sudski postupak, proceduralno pravo i zaštitne mjere
1. Članice će preduzeti neophodne zakonodavne odnosno druge mjere kako bi osigurale da se istrage i sudski postupci za sve vidove nasilja obuhvaćene Konvencijom provode bez neopravdanog odgađanja i pritom uzimaju u obzir prava žrtve tokom svih faza krivičnog procesa.

2. Članice će preduzeti neophodne zakonodavne odnosno druge mjere, u skladu sa osnovnim principima ljudskih prava i imajući u vidu razumijevanje nasilja iz rodne perspektive, kako bi se osigurala djelotvorna istraga i sudski postupak krivičnih djela iz ove konvencije.
INDIKATORI
 
1. Stepen ugrađenosti mjera/odredbi kojima se obezbjeđuje da se, uzimajući u obzir prava žrtve tokom svih faza krivičnog postupka, istrage i sudski postupci za sve oblike nasilja obuhvaćena ovom Konvencijom sprovode bez neopravdanog odlaganja<sup>1</sup>, u relevantne zakone/podzakonska akta/strategije i politike.
Odgovor:
1. Stepen ugrađenosti mjera/odredbi kojima se obezbjeđuje da se, uzimajući u obzir prava žrtve tokom svih faza krivičnog postupka, istrage i sudski postupci za sve oblike nasilja obuhvaćena ovom Konvencijom sprovode bez neopravdanog odlaganja<sup>1</sup>, u relevantne zakone/podzakonska akta/strategije i politike.
Odgovor:
MINUS
2. Stepen ugrađenosti mjera/odredbi kojima se, u skladu sa osnovnim principima ljudskih prava i imajući u vidu razumijevanje nasilja iz rodne perspektive, obezbjeđuje efikasna2 istraga i sudsko gonjenje za krivična djela utvrđena u skladu sa ovom Konvencijom, u relevantne zakone/podzakonska akta/strategije i politike na državnom, regionalnom i lokalnom nivou.
Odgovor:
2. Stepen ugrađenosti mjera/odredbi kojima se, u skladu sa osnovnim principima ljudskih prava i imajući u vidu razumijevanje nasilja iz rodne perspektive, obezbjeđuje efikasna2 istraga i sudsko gonjenje za krivična djela utvrđena u skladu sa ovom Konvencijom, u relevantne zakone/podzakonska akta/strategije i politike na državnom, regionalnom i lokalnom nivou.
Odgovor:
MINUS
3. Procenat blagovremeno i efikasno sprovedenih istraga u odnosu na ukupni broj istraga u vezi sa svim oblicima nasilja obuhvaćenim ovom Konvencijom, na godišnjem nivou.
Odgovor:
3. Procenat blagovremeno i efikasno sprovedenih istraga u odnosu na ukupni broj istraga u vezi sa svim oblicima nasilja obuhvaćenim ovom Konvencijom, na godišnjem nivou.
Odgovor:
MINUS
4. Procenat blagovremeno i efikasno sprovedenih krivičnih postupaka u odnosu na ukupni broj krivičnih postupaka u vezi sa svim oblicima nasilja obuhvaćenim ovom Konvencijom, na godišnjem nivou.
Odgovor:
4. Procenat blagovremeno i efikasno sprovedenih krivičnih postupaka u odnosu na ukupni broj krivičnih postupaka u vezi sa svim oblicima nasilja obuhvaćenim ovom Konvencijom, na godišnjem nivou.
Odgovor:
MINUS
[1] U Obrazloženjima uz Konvenciju nije precizno određeno šta podrazumijeva sintagma „bez neopravdanog odlaganja“. Navedeno je da je važno „da se obezbijede brze istrage i procesi“ i da je podjednako važno „poštovati prava žrtava tokom tih faza“, odnosno što više izbjegavati „pogoršanje stanja žrtava tokom istrage i sudskih procesa i da im obezbijede pomoć tokom krivičnih procesa“ (par. 255).
[2] U Obrazloženjima uz Konvenciju „efikasna“ istraga i sudski postupak opisani su kao „utvrđivanje odgovarajućih činjenica, razgovori sa svim raspoloživim svjedocima, kao i sprovođenje forenzičke istrage zasnovane na multidisciplinarnom pristupu, uz korišćenje najsavremenije kriminalističke istražne metodologije“ (par. 256).
UBL AC NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE
Lara ene, Mostar Medica, Zenica Prava za sve Buducnost, Modrica
Savet Evrope
 
UBL AC NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE Lara ene, Mostar Medica, Zenica Prava za sve Buducnost, Modrica Savet Evrope
 
Kampanju podržava:
EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost autorki i ni na koji način ne odražava stavove Evropske unije.
Kampanju podržava:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost autorki i ni na koji način ne odražava stavove Evropske unije.