29/01/2015, Sarajevo
GREVIO iz BiH

29/01/2015, Sarajevo
GREVIO iz BiH

Fondacija “Udružene žene” Banja Luka je u saradnji sa partnerskim organizacijama Udruženjem “Žena BiH” Mostar, “Prava za sve” Sarajevo, Fondacija “Lara” Bijeljina, “Medica” Zenica i “Budućnost” Modriča i Ženskom mrežom BiH uputila zahtjev ključnim tijelima BiH za ljudska prava i institucionalnim mehanizmima za ravnopravnost polova na državnom nivou za omogućavanje transparentnog procesa nominovanja  članova/članica GREVIO Savjeta Evrope, koji ima mandat praćenja primjene Konvencije Savjeta Evrope o sprečavanju i suzbijanju nasilja nad ženama i nasilja u porodici, ratifikovane od strane Bosne i Hercegovine u novembru 2013. godine.

S tim u vezi, 29. i 30. januara 2015. godine, u Sarajevu, Nada Golubović, predsjednica Upravnog odbora Fondacjie “Udružene žene” Banja Luka se sastala sa Samrom Filipović Hadžiabdić, direktoricom Agencije za ravnopravnost polova BiH i Davorinom Semenikom, sekretarom Komisije za ravnopravnost polova Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH.


Tema sastanaka je bio razgovor o procesu nominovanja članova/članica GREVIO ispred Bosne i Hercegovine.

Zajednički zaključak učesnika/učesnica sastanaka je bio da proces treba biti transparentan kako bi dobili najboljeg/u predstavnika/predstavnicu BiH u GREVIO-u, te da je važno da nominovana osoba bude posvećena primjeni CoE Konvencije o sprečavanju i suzbijanju nasilja nad ženama i nasilja u porodici. 

Fondacija “Udružene žene” Banja Luka je u saradnji sa partnerskim organizacijama Udruženjem “Žena BiH” Mostar, “Prava za sve” Sarajevo, Fondacija “Lara” Bijeljina, “Medica” Zenica i “Budućnost” Modriča i Ženskom mrežom BiH uputila zahtjev ključnim tijelima BiH za ljudska prava i institucionalnim mehanizmima za ravnopravnost polova na državnom nivou za omogućavanje transparentnog procesa nominovanja  članova/članica GREVIO Savjeta Evrope, koji ima mandat praćenja primjene Konvencije Savjeta Evrope o sprečavanju i suzbijanju nasilja nad ženama i nasilja u porodici, ratifikovane od strane Bosne i Hercegovine u novembru 2013. godine.

S tim u vezi, 29. i 30. januara 2015. godine, u Sarajevu, Nada Golubović, predsjednica Upravnog odbora Fondacjie “Udružene žene” Banja Luka se sastala sa Samrom Filipović Hadžiabdić, direktoricom Agencije za ravnopravnost polova BiH i Davorinom Semenikom, sekretarom Komisije za ravnopravnost polova Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH.
Tema sastanaka je bio razgovor o procesu nominovanja članova/članica GREVIO ispred Bosne i Hercegovine.

Zajednički zaključak učesnika/učesnica sastanaka je bio da proces treba biti transparentan kako bi dobili najboljeg/u predstavnika/predstavnicu BiH u GREVIO-u, te da je važno da nominovana osoba bude posvećena primjeni CoE Konvencije o sprečavanju i suzbijanju nasilja nad ženama i nasilja u porodici. 

SHARE:
Prev            Prev
UBL AC NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE
Lara ene, Mostar Medica, Zenica Prava za sve Buducnost, Modrica
Savet Evrope
 
UBL AC NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE Lara ene, Mostar Medica, Zenica Prava za sve Buducnost, Modrica Savet Evrope
 
Kampanju podržava:
EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost autorki i ni na koji način ne odražava stavove Evropske unije.
Kampanju podržava:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost autorki i ni na koji način ne odražava stavove Evropske unije.
Close
Close