06/09/2014, Neum
RADIONICA

06/09/2014, Neum
RADIONICA

Dvadeset i pet kandidatkinja iz devet političkih partija uzelo je učeše u naprednoj radionici "Izgradnja kapaciteta kandidatkinja na Opštim izborima 2014." koju su u periodu od 6. do 8. septembra u Neumu organizovali Fondacija Udružene žene i Helsinški parlament građana iz Banjaluke.
Radionica je imala za cilj edukaciju kandidatkinja za ravnopravno učešće u predstojećoj predizbornoj kampanji. Pored edukacije iz javnog nastupa, komunikacije sa biračima i medijima, korištenja novih medija u predizbornoj kampanji, polaznice su stekle znanja o zakonodavnom okviru koji tretira ravnopravnost polova, među kojima i Istambulskoj konvenciji.

Dvadeset i pet kandidatkinja iz devet političkih partija uzelo je učeše u naprednoj radionici "Izgradnja kapaciteta kandidatkinja na Opštim izborima 2014." koju su u periodu od 6. do 8. septembra u Neumu organizovali Fondacija Udružene žene i Helsinški parlament građana iz Banjaluke.
Radionica je imala za cilj edukaciju kandidatkinja za ravnopravno učešće u predstojećoj predizbornoj kampanji. Pored edukacije iz javnog nastupa, komunikacije sa biračima i medijima, korištenja novih medija u predizbornoj kampanji, polaznice su stekle znanja o zakonodavnom okviru koji tretira ravnopravnost polova, među kojima i Istambulskoj konvenciji.

SHARE:
Prev            Prev
UBL AC NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE
Lara ene, Mostar Medica, Zenica Prava za sve Buducnost, Modrica
Savet Evrope
 
UBL AC NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE Lara ene, Mostar Medica, Zenica Prava za sve Buducnost, Modrica Savet Evrope
 
Kampanju podržava:
EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost autorki i ni na koji način ne odražava stavove Evropske unije.
Kampanju podržava:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost autorki i ni na koji način ne odražava stavove Evropske unije.
Close
Close