31/07/2014
Gostovanje u BHT Dnevniku

31/07/2014
Gostovanje u BHT Dnevniku
U Dnevniku 3 televizije Bosne i Hercegovine, u četvrtak 31.07.2014. godine, članica fondacije Udružene žene, Lana Jajčević, najavila je stupanje na snagu Konvencije Savjeta Evrope o sprečavanju i suzbijanju nasilja prema ženama i nasilja u porodici, koje počinje danas, 01.08.2014. godine.
U Dnevniku 3 televizije Bosne i Hercegovine, u četvrtak 31.07.2014. godine, članica fondacije Udružene žene, Lana Jajčević, najavila je stupanje na snagu Konvencije Savjeta Evrope o sprečavanju i suzbijanju nasilja prema ženama i nasilja u porodici, koje počinje danas, 01.08.2014. godine.
SHARE:
Prev            Prev
UBL AC NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE
Lara ene, Mostar Medica, Zenica Prava za sve Buducnost, Modrica
Savet Evrope
 
UBL AC NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE Lara ene, Mostar Medica, Zenica Prava za sve Buducnost, Modrica Savet Evrope
 
Kampanju podržava:
EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost autorki i ni na koji način ne odražava stavove Evropske unije.
Kampanju podržava:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost autorki i ni na koji način ne odražava stavove Evropske unije.
Close
Close