09-11/05/2014, Jahorina
Tematska radionica

09-11/05/2014, Jahorina
Tematska radionica

Fondacija „Udružene žene“ Banja Luka  u saradnji sa organizacijama Prava za sve, Sarajevo i Fondacija lokalne demokratije, Sarajevo održala je trodnevnu tematsku radionicu pod nazivom „Implementacija međunarodnih standarda za sprečavanje i borbu protiv nasilja prema ženama u Bosni i Hercegovini“, u periodu od 09. do 11. maja 2014. godine u Hotelu „Termag“ na Jahorini. Konferencija je okupila zastupnice u Parlamentu Federacije BiH i predstavnice ženskih nevladinih organizacija koje rade na sprečavanju i borbi protiv nasilja i pitanjima zaštite ženskih ljudskih prava.

Cilj tematske radionice bio je unapređenje znanja o novim međunarodnim instrumentima i obavezama Bosne i Hercegovine u oblasti sprečavanja i suzbijanja nasilja prema ženama, kao i razgovor o načinima unapređenja ovih mehanizama u praksi.


Fokus radionice je bio razgovor o finalnim zaključcima i preporukama CEDAW Komiteta na četvrti i peti periodični izvještaj BiH o primjeni Konvencije o uklanjanju svih oblika diskriminacije žena, koje su usvojene u julu 2013. godine, naročito dijela vezanog za sprečavanje i borbu protiv nasilja prema ženama. Radionica će takođe osigurati prostor za razgovor o prioritetima za akciju u smislu primjene Konvencije Vijeća Evrope o sprečavanju i suzbijanju nasilja prema ženama i nasilja u porodici, usvojenoj od strane Vijeća Evrope u 2011. godini i ratifikovanoj od Bosne i Hercegovine u novembru 2013. godine.

Fondacija „Udružene žene“ Banja Luka  u saradnji sa organizacijama Prava za sve, Sarajevo i Fondacija lokalne demokratije, Sarajevo održala je trodnevnu tematsku radionicu pod nazivom „Implementacija međunarodnih standarda za sprečavanje i borbu protiv nasilja prema ženama u Bosni i Hercegovini“, u periodu od 09. do 11. maja 2014. godine u Hotelu „Termag“ na Jahorini. Konferencija je okupila zastupnice u Parlamentu Federacije BiH i predstavnice ženskih nevladinih organizacija koje rade na sprečavanju i borbi protiv nasilja i pitanjima zaštite ženskih ljudskih prava.

Cilj tematske radionice bio je unapređenje znanja o novim međunarodnim instrumentima i obavezama Bosne i Hercegovine u oblasti sprečavanja i suzbijanja nasilja prema ženama, kao i razgovor o načinima unapređenja ovih mehanizama u praksi.
Fokus radionice je bio razgovor o finalnim zaključcima i preporukama CEDAW Komiteta na četvrti i peti periodični izvještaj BiH o primjeni Konvencije o uklanjanju svih oblika diskriminacije žena, koje su usvojene u julu 2013. godine, naročito dijela vezanog za sprečavanje i borbu protiv nasilja prema ženama. Radionica će takođe osigurati prostor za razgovor o prioritetima za akciju u smislu primjene Konvencije Vijeća Evrope o sprečavanju i suzbijanju nasilja prema ženama i nasilja u porodici, usvojenoj od strane Vijeća Evrope u 2011. godini i ratifikovanoj od Bosne i Hercegovine u novembru 2013. godine.

SHARE:
Prev            Prev
UBL AC NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE
Lara ene, Mostar Medica, Zenica Prava za sve Buducnost, Modrica
Savet Evrope
 
UBL AC NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE Lara ene, Mostar Medica, Zenica Prava za sve Buducnost, Modrica Savet Evrope
 
Kampanju podržava:
EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost autorki i ni na koji način ne odražava stavove Evropske unije.
Kampanju podržava:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost autorki i ni na koji način ne odražava stavove Evropske unije.
Close
Close