03/04/2014 Prijedor
SASTANAK U PRIJEDORU

03/04/2014 Prijedor
SASTANAK U PRIJEDORU
U Prijedoru je u četvrtak 03. aprila 2014. održan sastanak Fondacije Udružene žene, Sigurne kuće Banja Luka i Helsinškog parlamenta građana sa predstavnicima Komisije za ravnopravnost polova i Centra za socijalni rad. Razgovarano je o sredstvima koja bi trebalo da budu predviđena budžetom grada Prijedora za potrebe Sigurne kuće.

"Postigli smo određen dogovor, da će Komisija za ravnopravnost polova uz podršku ostalih dijelova lokalne zajednice u budućnosti planirati tu stavku", izjavila je Amela Bašić Tomić, koordinatorica Sigurne kuće u Banja Luci za RTRS.
Ranka Stanar, predsjednica Komisije za ravnopravnost polova grada Prijedora je istakla je da je saradnja Komisije za ravnopravnost polova sa svim institucijama u gradu Prijedoru - Stanicom javne bezbjednosti, Domom zdravlja, Centrom za socijalni rad fantastična, te da na nivou grada imaju izrađen plan za 2014. godinu kojeg se pridržavaju.
U Prijedoru je u četvrtak 03. aprila 2014. održan sastanak Fondacije Udružene žene, Sigurne kuće Banja Luka i Helsinškog parlamenta građana sa predstavnicima Komisije za ravnopravnost polova i Centra za socijalni rad. Razgovarano je o sredstvima koja bi trebalo da budu predviđena budžetom grada Prijedora za potrebe Sigurne kuće.

"Postigli smo određen dogovor, da će Komisija za ravnopravnost polova uz podršku ostalih dijelova lokalne zajednice u budućnosti planirati tu stavku", izjavila je Amela Bašić Tomić, koordinatorica Sigurne kuće u Banja Luci za RTRS. Ranka Stanar, predsjednica Komisije za ravnopravnost polova grada Prijedora je istakla je da je saradnja Komisije za ravnopravnost polova sa svim institucijama u gradu Prijedoru - Stanicom javne bezbjednosti, Domom zdravlja, Centrom za socijalni rad fantastična, te da na nivou grada imaju izrađen plan za 2014. godinu kojeg se pridržavaju.
SHARE:
Prev            Prev
UBL AC NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE
Lara ene, Mostar Medica, Zenica Prava za sve Buducnost, Modrica
Savet Evrope
 
UBL AC NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE Lara ene, Mostar Medica, Zenica Prava za sve Buducnost, Modrica Savet Evrope
 
Kampanju podržava:
EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost autorki i ni na koji način ne odražava stavove Evropske unije.
Kampanju podržava:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost autorki i ni na koji način ne odražava stavove Evropske unije.
Close
Close