04/03/2014, Sarajevo
TEMATSKA RASPRAVA

04/03/2014, Sarajevo
TEMATSKA RASPRAVA
Na tematskoj raspravi Komisije za ravnopravnost spolova Parlamentrne skupštine BiH uz podršku Misije OEBS-a, Nenad Galić - konsultant pri izradi, prezentovao je Analizu usklađenosti zakonodavstava i javnih politika u Bosni i Hercegovini sa Konvencijom Savjeta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja u porodici. 
Na tematskoj raspravi Komisije za ravnopravnost spolova Parlamentrne skupštine BiH uz podršku Misije OEBS-a, Nenad Galić - konsultant pri izradi, prezentovao je Analizu usklađenosti zakonodavstava i javnih politika u Bosni i Hercegovini sa Konvencijom Savjeta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja u porodici. 
SHARE:
Prev            Prev
UBL AC NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE
Lara ene, Mostar Medica, Zenica Prava za sve Buducnost, Modrica
Savet Evrope
 
UBL AC NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE Lara ene, Mostar Medica, Zenica Prava za sve Buducnost, Modrica Savet Evrope
 
Kampanju podržava:
EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost autorki i ni na koji način ne odražava stavove Evropske unije.
Kampanju podržava:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost autorki i ni na koji način ne odražava stavove Evropske unije.
Close
Close