21/11/2013, Sarajevo
ISTAMBULSKA KONVENCIJA

21/11/2013, Sarajevo
ISTAMBULSKA KONVENCIJA
Organizacija “Prava za sve” iz Sarajeva je zajedno sa  parlamentarkama Zastupničkog doma Parlamenta Federacije BiH imala sesiju u Klubu parlamentarki posvećen u potpunosti nacrtu izmjena i dopuna Krivičnog zakona Federacije BiH.
Organizacija “Prava za sve” je uz podršku nekoliko stručnjakinja pripremila tekst nacrta i predstavila ga Klubu. Izmjene tretiraju nasilje nad ženama (a naročito nad djevojčicama), te posebno seksualno nasilje i nasilje u porodici (npr. privremene mjere, pooštravanje kazni, i sl.). Otvorena je rasprava i Klub je prije pokretanja procedure u Parlamentu poslao dokument na mišljenje Vladi FBiH.  To je dio zalagačkih aktivnosti o primjeni Istambulske konvencije.
Organizacija “Prava za sve” iz Sarajeva je zajedno sa  parlamentarkama Zastupničkog doma Parlamenta Federacije BiH imala sesiju u Klubu parlamentarki posvećen u potpunosti nacrtu izmjena i dopuna Krivičnog zakona Federacije BiH. Organizacija “Prava za sve” je uz podršku nekoliko stručnjakinja pripremila tekst nacrta i predstavila ga Klubu. Izmjene tretiraju nasilje nad ženama (a naročito nad djevojčicama), te posebno seksualno nasilje i nasilje u porodici (npr. privremene mjere, pooštravanje kazni, i sl.). Otvorena je rasprava i Klub je prije pokretanja procedure u Parlamentu poslao dokument na mišljenje Vladi FBiH.  To je dio zalagačkih aktivnosti o primjeni Istambulske konvencije.
SHARE:
Prev            Prev
UBL AC NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE
Lara ene, Mostar Medica, Zenica Prava za sve Buducnost, Modrica
Savet Evrope
 
UBL AC NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE Lara ene, Mostar Medica, Zenica Prava za sve Buducnost, Modrica Savet Evrope
 
Kampanju podržava:
EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost autorki i ni na koji način ne odražava stavove Evropske unije.
Kampanju podržava:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost autorki i ni na koji način ne odražava stavove Evropske unije.
Close
Close