05/12/2013, BiH
Javne konsultacije

05/12/2013, BiH
Javne konsultacije
Agencija za ravnopravnost polova Bosne i Hercegovine je pokrenula postupak javnih konsultacija u izradi Okvirne strategije za provođenje Konvencije Savjeta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja prema ženama i nasilja u porodici za period 2014 – 2018.

Svi zainteresovani građani i građanke, pravna lica, javne institucije su pozvani da učestvuju u izradi Nacrta, te svoje primjedbe, sugestije i prijedloge mogu dostaviti putem obrasca za davanje komentara.

Okvirna Strategija za sprovođenje Konvencije Savjeta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja prema ženama i nasilja u porodici (CAHVIO) se priprema sa ciljem stvaranja uslova za provođenje Konvencije u Bosni i Hercegovini. Konvencija je usvojena 11. maja 2011. godine u Istambulu, a Bosna i Hercegovina ju je ratifikovala početkom novembra 2013. godine.

Pisani komentari ili podaci u vezi sa prijedlogom prednacrta Okvirne strategije, mogu se dostaviti putem maila na: protokol@arsbih.gov.ba
Rok za slanje komentara je: utorak, 24. decembar 2013. godine.

Dokumenti:

Prednacrt Okvirne strategije za provođenje Konvencije Savjeta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja prema ženama i nasilja u porodici u Bosni i Hercegovini za period 2014 – 2018.

Direktni link:
http://arsbih.gov.ba/images/documents/nacrt_strategija_cahvio.pdf

Obrazac za davanje komentara na prednacrt Okvirne strategije za provođenje Konvencije Savjeta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja prema ženama i nasilja u porodici u BiH

Direktni link:
http://arsbih.gov.ba/images/documents/obrazac_konsultacije.doc
Agencija za ravnopravnost polova Bosne i Hercegovine je pokrenula postupak javnih konsultacija u izradi Okvirne strategije za provođenje Konvencije Savjeta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja prema ženama i nasilja u porodici za period 2014 – 2018.

Svi zainteresovani građani i građanke, pravna lica, javne institucije su pozvani da učestvuju u izradi Nacrta, te svoje primjedbe, sugestije i prijedloge mogu dostaviti putem obrasca za davanje komentara.

Okvirna Strategija za sprovođenje Konvencije Savjeta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja prema ženama i nasilja u porodici (CAHVIO) se priprema sa ciljem stvaranja uslova za provođenje Konvencije u Bosni i Hercegovini. Konvencija je usvojena 11. maja 2011. godine u Istambulu, a Bosna i Hercegovina ju je ratifikovala početkom novembra 2013. godine.

Pisani komentari ili podaci u vezi sa prijedlogom prednacrta Okvirne strategije, mogu se dostaviti putem maila na: protokol@arsbih.gov.ba Rok za slanje komentara je: utorak, 24. decembar 2013. godine.

Dokumenti:

Prednacrt Okvirne strategije za provođenje Konvencije Savjeta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja prema ženama i nasilja u porodici u Bosni i Hercegovini za period 2014 – 2018.

Direktni link:
http://arsbih.gov.ba/images/documents/nacrt_strategija_cahvio.pdf

Obrazac za davanje komentara na prednacrt Okvirne strategije za provođenje Konvencije Savjeta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja prema ženama i nasilja u porodici u BiH

Direktni link:
http://arsbih.gov.ba/images/documents/obrazac_konsultacije.doc
SHARE:
Prev            Prev
UBL AC NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE
Lara ene, Mostar Medica, Zenica Prava za sve Buducnost, Modrica
Savet Evrope
 
UBL AC NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE Lara ene, Mostar Medica, Zenica Prava za sve Buducnost, Modrica Savet Evrope
 
Kampanju podržava:
EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost autorki i ni na koji način ne odražava stavove Evropske unije.
Kampanju podržava:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost autorki i ni na koji način ne odražava stavove Evropske unije.
Close
Close