PDF    
Brčko distrikt BiH, 24/07/2017
RADNA GRUPA
PDF    
Brčko distrikt BiH, 24/07/2017
RADNA GRUPA

Fondacija Udružene Žene Banja Luka u partnerstvu sa Udruženjem građana Vive Žene iz Tuzle realizuje projekat pod nazivom  “Osnaživanje prevencije i borbe protiv nasilja prema ženama i nasilja u porodici u Brčko Distriktu BiH” a koji je podržan od strane Agencije Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena – UN Women BiH.

Projekat ima za cilj da poboljša uslove za koordinisan rad, prevenciju i borbu protiv nasilja prema ženama i djevojčicama i rodno zasnovanog nasilja u Brčko Distriktu BiH. U tu svrhu Gradonačelnik  BD je donio  Odluku o imenovanju Radne grupe za izradu lokalnog akcionog plana za prevenciju, zaštitu i borbu protiv nasilja nad  ženama I nasilja u porodici za Brčko Distrikt BiH.

Fondacija Udružene Žene Banja Luka u partnerstvu sa Udruženjem građana Vive Žene iz Tuzle realizuje projekat pod nazivom  “Osnaživanje prevencije i borbe protiv nasilja prema ženama i nasilja u porodici u Brčko Distriktu BiH” a koji je podržan od strane Agencije Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena – UN Women BiH.

Projekat ima za cilj da poboljša uslove za koordinisan rad, prevenciju i borbu protiv nasilja prema ženama i djevojčicama i rodno zasnovanog nasilja u Brčko Distriktu BiH. U tu svrhu Gradonačelnik  BD je donio  Odluku o imenovanju Radne grupe za izradu lokalnog akcionog plana za prevenciju, zaštitu i borbu protiv nasilja nad  ženama I nasilja u porodici za Brčko Distrikt BiH.

SHARE:
Prev            Prev
UBL AC NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE
Lara ene, Mostar Medica, Zenica Prava za sve Buducnost, Modrica
Savet Evrope
 
UBL AC NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE Lara ene, Mostar Medica, Zenica Prava za sve Buducnost, Modrica Savet Evrope
 
Kampanju podržava:
EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost autorki i ni na koji način ne odražava stavove Evropske unije.
Kampanju podržava:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost autorki i ni na koji način ne odražava stavove Evropske unije.
Close
Close