Sarajevo, 21/03/2017
KONFERENCIJA

Sarajevo, 21/03/2017
KONFERENCIJA
Konferencija „Pristup pravdi i zaštiti za žene i djecu preživjele rodno zasnovano nasilje u BIH“ održana je u 21. marta u Sarajevu.  Konferenciju su organizovale Fondacija Udružene žene Banja Luka i Centar za pravnu pomoć ženama Zenica sa ciljem da se relevantnim institucijama i organizacijama predstavi  Analiza praćenja krivičnih i prekršajnih postupaka u oblasti zaštite od rodno zasnovanog nasilja u Bosni i Hercegovini i  preporuke za unapređenje politika osnaživanje rada ključnih subjekata zaštite u cilju poboljšanja odgovora nadležnih institucija na nasilje nad ženama i kažnjavanja počinitelja nasilja.
Konferencija „Pristup pravdi i zaštiti za žene i djecu preživjele rodno zasnovano nasilje u BIH“ održana je u 21. marta u Sarajevu.  Konferenciju su organizovale Fondacija Udružene žene Banja Luka i Centar za pravnu pomoć ženama Zenica sa ciljem da se relevantnim institucijama i organizacijama predstavi  Analiza praćenja krivičnih i prekršajnih postupaka u oblasti zaštite od rodno zasnovanog nasilja u Bosni i Hercegovini i  preporuke za unapređenje politika osnaživanje rada ključnih subjekata zaštite u cilju poboljšanja odgovora nadležnih institucija na nasilje nad ženama i kažnjavanja počinitelja nasilja.
SHARE:
Prev            Prev
UBL AC NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE
Lara ene, Mostar Medica, Zenica Prava za sve Buducnost, Modrica
Savet Evrope
 
UBL AC NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE Lara ene, Mostar Medica, Zenica Prava za sve Buducnost, Modrica Savet Evrope
 
Kampanju podržava:
EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost autorki i ni na koji način ne odražava stavove Evropske unije.
Kampanju podržava:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost autorki i ni na koji način ne odražava stavove Evropske unije.
Close
Close